Søgefelt

Primære faneblade

  Held og lykke med den lille ny

  Juristens blog

  Held og lykke med den lille ny

  14. oktober 2015 - 11:12

  Ligebehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på graviditet i forbindelse med ansættelser. I denne sag søgte en kvinde stillingen som controller i en virksomhed. Hun var gravid og skulle senere på barsel. Hun blev nu i en mail kaldt til jobsamtale og svarede hurtigt ’ja tak’. Hun skrev også følgende: "Jeg vil venligst gøre opmærksom på, at jeg er gravid og skal på barsel den 1. april, hvilket nok har indflydelse på samtalen. Hvis det ændrer noget, så må du gerne sige til."

  Arbejdsgiveren svarede herefter: " Tillykke med det. Vi skal bruge en medarbejder der kan starte hurtigt, så jeg bliver desværre nødt til at melde pas. Ærgerligt, da du var en af de kandidater, som jeg mener, var favorit til stillingen. Held og lykke med den lille ny."

  I en efterfølgende korrespondance mellem kvindens fagforening og virksomheden gjorde foreningen opmærksom på, at klager var forundret over, at hun - efter at have oplyst om sin graviditet - blev valgt fra som kandidat til jobbet begrundet i graviditeten, selv om hun var én af favoritterne til jobbet. Foreningen oplyste, at dette ikke var i overensstemmelse med Ligebehandlingslovens regler.

  Virksomheden anførte på sin side, at der ikke stod noget i deres mail om, at klager ikke havde fået jobbet på grund af sin graviditet. Det blev sagt, at årsagen, til at klager ikke fik stillingen, ikke var, at hun var gravid, men at de havde modtaget rigtig mange ansøgninger, der ”gik mere op i jobbet og stillede spørgsmål til det frem for at fremkomme med ligegyldige personlige informationer, der intet havde med jobbet at gøre”. Informationen om at klager var en af favoritterne var nærmere en høflig tilbagemelding.

  Det sagde Ligebehandlingsnævnet
  Virksomheden indkaldte ansøgeren til en personlig samtale på baggrund af hendes ansøgning. Det er nævnets opfattelse, at virksomhedens mail måtte opfattes som en aflysning af den planlagte samtale, og at denne aflysning kom som konsekvens af klagers meddelelse om, at hun var gravid.

  Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin graviditet. Virksomheden havde efter nævnets opfattelse ikke kunnet bevise, at klagers graviditet ikke havde betydning for, at hun ikke kom i betragtning til stillingen.

  Kvinden fik dermed medhold i klagen, og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...