Søgefelt

Primære faneblade

  Handicappet fyret under kollektiv afskedigelsesrunde

  Juristens blog

  Handicappet fyret under kollektiv afskedigelsesrunde

  13. oktober 2014 - 16:35

  Forskelsbehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver skal foretage hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at fastholde en handicappet medarbejder i ansættelse. Kan arbejdsgiveren ved en afskedigelsesrunde lovligt lægge vægt på, at en handicappet medarbejder er mindre fleksibel og derfor skal ud? Det skulle Højesteret tage stilling til i denne sag.

  Sagen drejede sig om 60-årig kvindelig plejer, ansat ved psykiatrien i en region. Plejeren havde nedsat funktionsevne og var derfor ansat i fleksjob på nedsat tid. Regionen blev nu pålagt ‎at spare 30 mio. kr., og plejeren blev udvalgt som en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes. ‎

  Plejeren mente, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi regionen ved udvælgelsen lagde vægt på hendes fleksibilitet. Hun lagde derfor sag an mod regionen med påstand om godtgørelse for forskelsbehandling på grund af handicap. Regionen henviste til, at afskedigelserne var nødvendige på grund af sparekrav, og at kriterierne for udvælgelsen var saglige.

  Højesterets afgørelse

  Højesteret fastslog, at regionen havde fulgt saglige kriterier ved udvælgelsen. Der var således ikke sket direkte forskelsbehandling på grund af medarbejderens handicap. Regionen fik derfor medhold og plejeren fik ikke nogen godtgørelse.

  Herefter fastslog Højesteret, at plejeren på grund af sit handicap ganske vist blev stillet ringere ved udvælgelsen, og at der derfor var sket indirekte forskelsbehandling. Imidlertid forfulgte arbejdsgiveren et sagligt formål, og den indirekte forskelsbehandling var derfor ikke ulovlig.

  Juristens kommentar

  Højesterets dom er vigtig - og måske lidt overraskende - fordi den understreger, at en arbejdsgiver lovligt kan vægte kriterier, som stiller en medarbejder med et handicap ringere end andre medarbejdere i en driftsmæssigt begrundet afskedigelsesrunde – forudsat, at der er tale om saglige kriterier og at arbejdsgiveren reelt har vurderet muligheden for fortsat at imødekomme medarbejderens behov for hensigtsmæssige foranstaltninger.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...