Søgefelt

Primære faneblade

  Gravide mænd er en dyr fornøjelse

  Juristens blog

  Gravide mænd er en dyr fornøjelse

  9. februar 2016 - 11:46

  En mandlig medarbejder blev opsagt under en måned efter, at han havde fortalt lederen om sin kones graviditet. Da virksomheden snart efter skulle spare, mente man, at medarbejderens opgaver kunne klares af den anden medarbejder, som havde samme jobtype.

  Medarbejderen havde tidligere været på orlov med parrets første barn og efterfølgende arbejdet på nedsat tid. Ledelsen lykønskede medarbejderen med den kommende familieforøgelse, men gav medarbejderen en opsigelse ved slutningen af måneden. På grund af svigtende salg var virksomheden nødt til at afskedige, og derfor opsagde virksomheden medarbejderen og en kollega.

  Medarbejderen mente, at opsigelsen i virkeligheden skyldtes, at hans kone var gravid, og klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet.

  Ligebehandlingslovens regler om ’omvendt bevisbyrde’ gælder også for fædre under moderens graviditet, uanset om faderen har varslet orlov eller ej. Det var derfor virksomheden som skulle bevise, at graviditeten ikke havde haft betydning for deres beslutning om opsigelsen.

  Virksomheden begrundede beslutningen om opsigelsen med, at medarbejderen sammenlignet med den anden med samme jobtype var 10-12 pct. langsommere til at udføre sit arbejde. Men det fandt Ligebehandlingsnævnet ikke var dokumenteret.

  Derudover havde virksomheden ifølge ligebehandlingsnævnet ikke taget højde for, at medarbejderen var på deltid og også havde andre opgaver end sin hurtigere kollega. Virksomheden havde derfor ikke løftet sin bevisbyrde og blev dømt til at betale ni måneders godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven.

  Juristens kommentar
  Afgørelsen er interessant fordi den på ny fastslår, at mænd har fuldstændig de samme rettigheder som kvinder til at påberåbe sig en overtrædelse af Ligebehandlingslovens regler og vil få en tilsvarende godtgørelse.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...