Søgefelt

Primære faneblade

  Gravid – eller bare dejlig rund?

  Juristens blog

  Gravid – eller bare dejlig rund?

  21. juni 2018 - 15:04

  I den offentlige sektor havde en nyansat medarbejder på et større teammøde udtalt sig kritisk om ledelsen. Hun måtte efterfølgende stille til et møde, hvor hun af teamlederen fik at vide, at et teammøde ikke var det rette forum for en sådan kritik. Parterne skiltes med en fælles forståelse for, at utilfredshed med ledelsen skal adresseres direkte til ledelsen, og ikke i et åbent forum. Dette fremgik også af et referat af mødet mellem teamleder og medarbejder, at de var tilfredse med forløbet af samtalen om hændelsen.

  Alligevel kaldte den offentlige arbejdsgiver medarbejderen til samtale dagen efter, hvor hun fik at vide, at man ville opsige hende på grund af samarbejdsproblemer.

  Det var dog almindelig kendt blandt kollegerne, at medarbejderen var gravid, og derfor endte sagen om opsigelsen i Ligebehandlingsnævnet. Reglen er i denne situation, at når en medarbejder er gravid på opsigelsestidspunktet, så er det arbejdsgiveren, der skal bevise at opsigelsen ikke er sket på grund af graviditeten.

  Medarbejderen havde ikke oplyst ledelsen om graviditeten da hun mente, at enhver kunne se det. Overfor ligebehandlingsnævnet fremlagde hun blandt andet fotos af sig selv i helfigur som dokumentation for hendes fysiske tilstand. Ligebehandlingsnævnet konkluderede på denne baggrund, at ledelsen måtte være bekendt med graviditeten, da de meddelte at de ville opsige medarbejderen.

  Det talte også, at arbejdsgiveren dagen forinden havde erklæret sig tilfreds med forløbet af samtalen med medarbejderen, og så alligevel skrider til opsigelse. På den baggrund konkluderede Ligebehandlingsnævnet, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige.

  Medarbejderen havde været ansat i 3 uger, og fik af Ligebehandlingsnævnet tilkendt en godtgørelse på 195.000 kroner, svarende til 6 måneders løn.

  Juristens kommentar
  Gravide medarbejdere har en særlig beskyttelse, og det vil typisk være meget vanskeligt for en arbejdsgiver at bevise, at afskedigelsen ikke har relation til graviditeten, såfremt det lykkes for den afskedigede at påvise omstændigheder, der sår tvivl om at afskedigelsen kunne skyldes graviditeten. I denne sag havde medarbejdere ikke oplyst ledelsen om graviditeten, men de fremlagte fotos i helfigur overbeviste Ligebehandlingsnævnet om, at ledelsen kendte til den. Dommen er også et eksempel på, at erstatningerne i denne type sager ligger meget højt.

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...