Søgefelt

Primære faneblade

  Gratis pissoir for mænd

  Juristens blog

  Gratis pissoir for mænd

  8. juni 2017 - 9:53

  Ligebehandlingsnævnet skal nogen gange tage stilling til nogle besynderlige sager, som indklages for forskelsbehandling.

  I en nylig sag havde en bogstavelig talt ’pissesur’ kvinde klaget over at en banegård stillede et gratis, udendørs pissoir til rådighed for mænd, mens kvinder måtte benytte et indendørs betalingstoilet med adgang for begge køn. Dette toilet havde betjening og blev rengjort jævnligt, mens pissoiret var ubemandet og havde en væsentlig ringere rengøringsstandard.

  Den kvindelige klager havde påvist nogle faktiske omstændigheder, der indikerede ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, for pissoiret var klart indrettet alene til mænd og der var ikke en tilsvarende gratis mulighed for toiletbesøg for kvinder.

  Ligebehandlingsnævnet konkluderede, at ligestillingsprincippet ikke var blevet krænket, fordi banegården stillede toiletter til rådighed for begge køn mod betaling. Betalingstoiletterne og det udendørs pissoir var forskellige ydelser, der adskilte sig fra hinanden i både indretning og rengøringsstandard.

  Den kvindelige klager fik dermed ikke medhold.

  Juristens kommentar

  Kom ikke og sig, at jura altid er kedelig…

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...