Søgefelt

Primære faneblade

  Fyret for sin politiske opfattelse

  Juristens blog

  Fyret for sin politiske opfattelse

  12. februar 2014 - 10:25

  En telesælger blev ansat i en marketingsvirksomhed, hvor 25 pct. af hans kolleger var af anden etnisk herkomst end dansk. I fritiden var telesælgeren leder af et nationalistisk ‎parti, og han havde i den forbindelse udtalt til Ekstra Bladet: ”Man er kun dansker, hvis man biologisk set er dansker”.

  Tre måneder efter ansættelsen konfronterede kollegerne telesælgeren med hans politiske ståsted. Over for ledelsen udtrykte kollegerne deres bekymring, og nogle af dem tilkendegav, at de ikke ville arbejde sammen med telesælgeren. Kort tid efter blev telesælgeren opsagt uden begrundelse.

  Telesælgeren mente, at afskedigelsen skyldtes hans politiske anskuelse.

  Arbejdsgiveren gjorde gældende, at afskedigelsen var begrundet i hensynet til virksomhedens drift, fordi telesælgerens politiske anskuelse kunne give anledning til uro, utryghed og kollegers opsigelser.

  I sin afgørelse af sagen lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde dokumenteret, at der var andre grunde til afskedigelsen end telesælgerens politiske anskuelse, og at det ikke var dokumenteret, at telesælgeren ved sin optræden havde tilsidesat sine forpligtelser over for arbejdsgiveren. Nævnet fandt, at der var tale om direkte forskelsbehandling på grund af hans politiske anskuelse, som klart er ulovligt efter Forskelsbehandlingsloven. Sælgeren fik derfor medhold, og der blev fastsat en godtgørelse svarende til ca. 6 måneders løn.‎

  Juristens kommentar

  Afgørelsen viser, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at medarbejderen over for kolleger og kunder ved sin optræden eller på anden måde har tilsidesat sine forpligtelser over for arbejdsgiveren. Frygten for uro blandt kolleger og kunder på grund af medarbejderens politiske holdninger er altså ikke i sig selv en god nok grund til at opsige en medarbejder.

  Afgørelsen er principiel og berører også hele den problematik, der kan opstå på grund af det en medarbejder gør i sin fritid. Er det f.eks. i orden at blive opsagt, fordi man driver en massageklub i sin fritid eller forårsager en alvorlig trafikulykke, hvor andre dør? Disse eksempler kan sagtens være usaglige opsigelser, selv om der ikke måtte være tale om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...