Søgefelt

Primære faneblade

  Fuld anonymitet, hvis du har noget at melde

  Juristens blog

  Fuld anonymitet, hvis du har noget at melde

  22. april 2014 - 9:26

  Obligatoriske whistleblowerordninger – sladreordninger - for de finansielle virksomheder er nu vedtaget i form af en ny lov. Den betyder, at alle selskaber, der er omfattet af loven om finansielle virksomhed har pligt til at have en intern whistleblowerordning. Ordningen betyder, at ansatte og medlemmer af selskabets bestyrelse nu får en særlig, uafhængig og selvstændig kanal, som kan bruges til at indberette sager, hvor virksomheden overtræder eller potentielt overtræder den finansielle regulering. Whistleblowerordningen skal sikre, at indberetninger kan foretages fortroligt, og ordningen i den enkelte virksomhed skal være godkendt af Datatilsynet.

  Reglerne siger, at finansielle virksomheder ikke må udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, fordi den ansatte har indberettet virksomheden til Finanstilsynet eller til en whistleblowerordning i virksomheden.

  Hvis de personer, som har foretaget indberetningen, alligevel udsættes for ufordelagtig behandling – måske en fyring eller forflytning – kan de tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsesniveauet skal følge praksis efter forskelsbehandlingslovgivningen – det vil sige ligesom ved barselsafskedigelser eller aldersdiskrimination.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...