Søgefelt

Primære faneblade

  Fravær efter privat operation kan give ret til løn under sygdom

  Juristens blog

  Fravær efter privat operation kan give ret til løn under sygdom

  12. februar 2014 - 10:27

  Dansk El-Forbund har vundet en principiel sejr ved faglig voldgift. Afgørelsen har betydning, idet den siger at det ikke er selvforskyldt fravær, når man er sygemeldt efter en privat øjenoperation, der korrigerer for en synsnedsættelse. Man mister i den situation derfor heller ikke sin overenskomstmæssige ret til løn under sygdom.

  Opmanden ved voldgiften tilkendegav, at når synsnedsættelsen ikke var selvforskyldt, og når det operative indgreb, som førte til sygefraværet, blev foretaget i behandlingsøjemed, så kan det ikke sidestilles med en ”ikke lægeligt indiceret kosmetisk operation, hvor der opereres på en rask krop alene for at ændre udseendet”.

  Den konkrete sag drejede sig om en elektriker, der fik gennemført en såkaldt RLE-operation, hvor øjnenes naturlige linser erstattes med kunstige. Baggrunden var, at hans syn gennem en årrække var blevet stærkt forringet.

  Operationen skete på elektrikerens eget initiativ, og han var sygemeldt på operationsdagen og seks efterfølgende dage. Kort efter, at han var vendt tilbage på arbejdet, fik han at vide, at han ville blive trukket for 52 afspadseringstimer som følge af fraværet.

  Ved den efterfølgende voldgift gjorde arbejdsgiverens organisation Tekniq gældende, at der var tale om selvforskyldt sygdom, der medfører bortfald af retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren og afledt heraf retten til løn under sygdom efter overenskomsten. Arbejdsgiveren anførte videre, at indgrebet måtte sidestilles med forhold som kosmetiske operationer, frivillig sterilisation og indgreb hos organdonorer.

  Dansk El-Forbund mente, at fordi et indgreb ikke er lægeindikeret eller -ordineret, medfører det ikke automatisk bortfald af arbejdsgiverens pligt til at betale sygedagpenge. I den konkrete sag havde elektrikeren øjenproblemer med store gener i såvel privat- som arbejdsliv til følge. Operationen blev foretaget for at fjerne disse gener.

  Dansk El-Forbund vandt sagen og elektrikeren fik tilbageført sine 52 afspadseringstimer.

  Juristens kommentar

  Afgørelsen har en generel betydning, fordi den siger, at et indgreb ikke nødvendigvis behøver at være ordineret af en læge. Når der er tale om en fysisk lidelse, der helbredes, så beholder man retten til løn under sygdom.

  Her var det en synsnedsættelse, men sagen kunne lige så godt have været en hørenedsættelse, som egentlig ikke behøvede at hindre medlemmet i at udføre sit arbejde.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...