Søgefelt

Primære faneblade

  Deltagelse i sygesamtaler

  Juristens blog

  Deltagelse i sygesamtaler

  27. februar 2018 - 9:34

  Næste sag er fra Sø- og Handelsretten, som skulle vurdere opsigelsen af en medarbejder, der var udeblevet fra en sygesamtale. Efter Sygedagpengeloven skal arbejdsgiver indkalde en længerevarende syg medarbejder til samtale om mulighederne for tilbagevenden til arbejdet. Dette skal ske senest 4 uger fra første fraværsdag. 

  Men hvad gør man så, hvis medarbejderen ikke dukker op til samtalen? Det skulle retten afgøre. 

  Forhistorien er, at medarbejderen følte sig dårligt behandlet på arbejdspladsen, hvor hun ikke mente, at man tog tilstrækkeligt hensyn til hendes behov for at blive skånet i hverdagen. Hun påpegede det overfor arbejdsgiver, men fik ikke et tilfredsstillende svar. Det var lige op til arbejdsgivers sommerferie, men efter ferien meldte medarbejderen sig syg, da hun ikke var tilfreds med samtalen før ferien. 

  Hun blev nu først indkaldt til sygesamtale via SMS, men afviste den med, at hun var på vej til lægen og ville komme efter nogle dage. Flere dage senere indkaldte arbejdsgiver hende til sygesamtale via brev, der blev overbragt. Også denne gang udeblev hun fra samtalen og blev derfor opsagt. 

  Sagen endte i Sø- og Handelsretten, da medarbejderen mente, at opsigelsen var usaglig. Hun gjorde gældende, at hun havde været for syg til at gennemføre samtalen. Hun mente også, at hun skulle have haft en advarsel før opsigelsen. 

  Retten mente ikke, at hun var for syg til at gennemføre samtalen med arbejdsgiveren. Ud fra formuleringen af SMS’erne kunne arbejdsgiver gå ud fra, at medarbejderen ikke ønskede at deltage i en sygefraværssamtale. Det var derfor i orden, at arbejdsgiver havde afskediget medarbejderen uden forudgående advarsel. 

  Juristens kommentar 
  Sygesamtaler er vigtige for såvel arbejdsgiver som medarbejder, da det generelt er meget vigtigt, at der opretholdes en kontakt mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Sygesamtalen har som formål at drøfte mulighederne og tidsrammerne for at genoptage arbejdet. Medarbejderen har en klar forpligtelse til at deltage i sygesamtalen – med mindre sygdommen helt forhindrer dette.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...