Søgefelt

Primære faneblade

  Dagpengeret og fratrædelsesgodtgørelse

  Juristens blog

  Dagpengeret og fratrædelsesgodtgørelse

  11. februar 2015 - 9:55

  Når man er medlem af en a-kasse, har man som udgangspunkt ret til dagpenge, hvis man uforskyldt mister sit arbejde. En forudsætning for at modtage dagpenge er dog bl.a., at man som ledig ikke har andet forsørgelsesgrundlag, herunder har modtaget indtægter, der træder i stedet for løn.

  I følgende sag handlede det om en administrerende direktør, der blev opsagt på grund af omstruktureringer i virksomheden. Direktøren havde et opsigelsesvarsel på blot 3 måneder, men fik derudover udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 9 måneders løn i overensstemmelse med sin kontrakt.

  Ved udløbet af opsigelsesperioden søgte direktøren om dagpenge, men fik afslag fra a-kassen.‎

  Sagen endte hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der ligesom a-kassen afviste, ‎at direktøren havde ret til dagpenge før 12 måneder efter opsigelsens udløb. Direktøren ankede så Ankestyrelsens afgørelse til Østre Landsret.

  Direktøren gjorde gældende, at et opsigelsesvarsel på 6 måneder ville have været rimeligt, ‎og han mente derfor, at han i hvert fald havde ret til dagpenge 6 måneder efter opsigelsen. ‎

  Østre Landsret gav Ankestyrelsen medhold i, at fratrædelsesgodtgørelsen måtte anses for en indtægt, der trådte i stedet for løn i opsigelsesperioden, og at direktørens opsigelsesperiode derfor reelt svarede til 12 måneder. Direktøren havde derfor ikke ret til dagpenge før 12 måneder efter opsigelsens udløb.

  Juristens kommentar

  Selv om DFL ikke organiserer direktører, så kan dommen være en udmærket illustration af, at såfremt man f. eks. i forbindelse med en fratrædelsesaftale helt eller delvist ’giver afkald’ på sit opsigelsesvarsel mod i stedet at få en fratrædelsesgodtgørelse her og nu – så kan det give problemer i forhold til dagpengeretten. Dette skyldes, at a-kassen skal vurdere, om de modtagne penge reelt skal betragtes som løn, og derfor skal ’bruges op først’, inden man kan begynde at modtage en offentlig ydelse.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...