Søgefelt

Primære faneblade

  Bortvist for at ville optage samtale

  Juristens blog

  Bortvist for at ville optage samtale

  9. juni 2016 - 15:56

  En medarbejder havde efter kort tids ansættelse været til tjenestelig samtale, fordi arbejdsgiveren – en kommune – mente, at han havde optrådt illoyalt. Medarbejderen blev siden indkaldt til endnu en samtale, da chefen mente, medarbejderen efter den første samtale igen havde optrådt illoyalt.

  Da medarbejderen insisterede på at optage samtalen med sin mobiltelefon og nægtede at følge lederens besked om, at han skulle lægge sin mobiltelefon uden for mødelokalet, blev medarbejderen bortvist. Han havde forinden fået at vide, at en denne opførsel ville blive betragtet som lydighedsnægtelse.

  Byretten fastslog, at der ikke er særlige regler for, hvornår man som ansat kan optage en tjenestelig samtale med sin chef. Retten konkluderede desuden, at medarbejderens nægtelse af at følge lederens ordre om at lægge telefonen væk havde karakter af arbejdsvægring, og at det var i orden at bortvise, fordi den tjenestelige samtale herefter ikke kunne gennemføres.

  Når arbejdsgiveren udøver ledelsesretten, skal det altid ske ud fra saglige hensyn. Over for medarbejderen begrundede arbejdsgiveren sin beslutning om, at samtalen ikke måtte optages med hensynet til en fri og tillidsfuld dialog mellem ledelse og arbejdstagere.

  Byretten bemærkede i sin afgørelse, at der ikke var nogen konkrete omstændigheder, der gjorde, at arbejdsgivers krav var usagligt. Retten nævner, at hvis der var behov for at optage samtalen – for eksempel på grund af et handicap – så kunne ledelsens beslutning have været usaglig.

  Medarbejderen havde en bisidder med til samtalen og havde endvidere mulighed for at kommentere på det referat der ville blive skrevet.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...