Søgefelt

Primære faneblade

  Bedre kvalifikationer op mod graviditet

  Juristens blog

  Bedre kvalifikationer op mod graviditet

  8. juni 2017 - 9:52

  Det er sjældent let for den leder, der skal vælge hvem i en virksomhed som skal afskediges, og når en af medarbejderne er gravid bliver dilemmaet kun større.

  En virksomhed fik et alvorligt fald i ordretilgangen og skulle derfor skille sig af med en af sine to ingeniører, en mandlig som havde været i virksomheden i 22 år, og en kvindelig ingeniør, som var relativt ny i jobbet.

  Den ene ingeniør havde altså lang anciennitet og dertil stor erfaring med virksomhedens arbejdsområde. Den senere tid havde han hjulpet den kvindelige ingeniør med opgaverne og i det hele taget arbejdet med at oplære hende.

  Den anden ingeniør havde dermed slet ikke samme erfaringsgrundlag og kendskab til kunder og produkter, men kunne oplyse til ledelsen, at hun var gravid.

  Gravide medarbejdere har en særlig beskyttelse, og derfor valgte virksomheden at opsige den erfarne mandlige ingeniør, uden i øvrigt at have noget særligt ønske om det.

  Den mandlige ingeniør hævdede, at opsigelsen var forskelsbehandling på grund af hans alder og i øvrigt var usaglig. Han krævede derfor godtgørelse for usaglig afskedigelse.

  Sagen endte i Landsretten, som kom frem til at der ikke var tale om forskelsbehandling på grund af alder. Derimod kom Landsretten frem til, at den opsagte ingeniør havde væsentlig bedre kvalifikationer til jobbet, og ofte hjalp den gravide medarbejder med hendes opgaver. Han var derfor helt enkelt bedst kvalificeret af de to, og Landsretten mente derfor at opsigelsen var usaglig efter Funktionærloven. Det gjorde ikke opsigelsen mindre usaglig, at den anden medarbejder var gravid.

  Landsretten dømte herefter virksomheden til at betale en godtgørelse på 135.000 kroner, svarende til tre måneders løn, for usaglig opsigelse under hensyntagen til medarbejderens anciennitet.

  Juristens kommentar

  Sagen illustrerer, at en medarbejder nok kan være særligt beskyttet – her af sin graviditet – men at det ikke ændrer på vurderingen af en opsigelses saglighed. En gravid, som afskediges, kan ofte få en godtgørelse på op til 9 måneders løn, så virksomheden tog sikkert sit valg ud fra en økonomisk betragtning af størrelsen på godtgørelsen, og ikke ud fra medarbejdernes kvalifikationer.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...