Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsgiverens kendskab til graviditet

  Juristens blog

  Arbejdsgiverens kendskab til graviditet

  16. december 2014 - 14:02

  Hvis en arbejdsgiver opsiger en gravid medarbejder, så skal arbejdsgiveren godtgøre at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Denne bevisbyrde er i de fleste tilfælde løftet, hvis arbejdsgiver på opsigelsestidspunktet ikke har kendskab til graviditeten.

  I denne sag kendte arbejdsgiver ikke til graviditeten, da han indkaldte den gravide til en afskedssamtale, men arbejdsgiver nåede at blive bekendt med graviditeten inden den endelige afskedigelse.

  Sagen drejede sig om en sygemeldt pædagog, der havde haft 217 fuldtidssygedage og 14 delvise sygedage inden for det seneste år. På den baggrund besluttede kommunen at indkalde pædagogen til en afskedssamtale. Dagen efter at indkaldelsen var modtaget, rettede pædagogen henvendelse på e-mail til kommunen og oplyste, at hun var gravid. Kommunen valgte alligevel at gennemføre opsigelsen under henvisning til pædagogens lange sygefravær.

  Pædagogen mente, at opsigelsen var begrundet i hendes graviditet, og hun indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. ‎

  Ligebehandlingsnævnet frifandt kommunen ud fra oplysningerne om det høje sygefravær, og at pædagogen først havde orienteret kommunen om graviditeten, efter at hun blev bekendt med, at man ville opsige hende.

  Juristens kommentar
  Afgørelsen viser, at det har afgørende betydning for arbejdsgiverens mulighed for at løfte den omvendte bevisbyrde i ligebehandlingsloven, at det kan godtgøres, at arbejdsgiveren først fik kendskab til medarbejderens graviditet, efter at der var taget initiativ til at opsige den gravide medarbejder. I denne sag kunne arbejdsgiveren sandsynliggøre, at graviditeten ikke havde haft indflydelse på beslutningen om at afskedige medarbejderen.

  Det er derfor vigtigt, at man som medarbejder orienterer arbejdsgiveren om sine lykkelige omstændigheder så hurtigt som muligt.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...