Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejde under en sygemelding

  Juristens blog

  Arbejde under en sygemelding

  10. juni 2014 - 14:42

  Sygdom er lovligt forfald, hvis sygdommen forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde. Hvis medarbejderen derimod udfører arbejde eller aktiviteter under sin sygemelding, som kan stride imod den pågældendes sygemelding, kan situationen dog blive en anden.

  En sag drejede sig om en kvinde, som var ansat i en tidsbegrænset stilling på en ‎tankstation. Medarbejderen sygemeldte sig og underskrev i den forbindelse en tro- og ‎loveerklæring om, at hun var sygemeldt på grund af dårligt håndled, og at fraværet forventedes at vare 2-3 uger.

  Under sygeperioden opdagede arbejdsgiveren, at medarbejderen tilbød at udføre ‎manicure. Medarbejderen blev herefter bortvist, fordi arbejdsgiveren anså det som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at hun åbenbart godt kunne udføre andet lønnet arbejde under sin sygdom. Medarbejderen mente, at bortvisningen var uberettiget, og lagde sag an mod arbejdsgiveren. ‎

  Byrettens afgørelse

  Retten lagde til grund, at medarbejderen havde sygemeldt sig på grund af dårligt håndled. Det fandtes ikke bevist, at medarbejderen havde orienteret arbejdsgiveren om andre sygdomsforhold, herunder rygsmerter, som havde været årsag til sygemeldingen.

  Da medarbejderen under sin sygdom havde udført ‎et betydeligt antal neglebehandlinger, og da hun via Facebook reklamerede og offentliggjorde prislister for sine behandlinger, blev sygemeldingen anset som en uberettiget udeblivelse fra arbejdet. Bortvisningen blev herefter anset for berettiget.

  Juristens kommentar

  Det er fast antaget i både teori og praksis, at det alene er sygdom, som gør medarbejderen ude af stand til at udføre sit arbejde, som er lovligt forfald.

  Ganske vist har medarbejderen ikke pligt til at oplyse, hvad han eller hun fejler, men hvis medarbejderen alligevel vælger at give disse oplysninger, så vil arbejdsgiveren kunne lægge vægt på det ved vurderingen af, om medarbejderen har lovligt forfald.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...