Søgefelt

Primære faneblade

  Alkoholindtagelse kunne ikke berettige til bortvisning

  Juristens blog

  Alkoholindtagelse kunne ikke berettige til bortvisning

  22. april 2014 - 9:25

  En faglig voldgift skulle tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af overtrædelse af interne retningslinjer om, at man ikke måtte være alkoholpåvirket i arbejdstiden.

  Medarbejderen havde været ansat som jernbanearbejder i 28 år. En dag bemærkede en ‎kollega, at han lugtede af alkohol. Han benægtede i første omgang at have drukket, ‎men prøverne viste, at han havde en alkoholpromille på henholdsvis 1,1, 1,7 og 1,4.‎ Arbejdsgiveren havde en 0-tolerancepoltik over for alkohol og af retningslinjerne ‎fremgik bl.a., at en overtrædelse ville medføre en ’vurdering af ansættelsesforholdet’. Medarbejderen endte med at blive bortvist. 

  Voldgiftsretten fandt ikke, at en bortvisning i denne situation var berettiget. Man lagde bl.a. særlig vægt på, at medarbejderen havde en meget lang anciennitet, og at det ikke udtrykkeligt fremgik af virksomhedens alkoholpolitik, at en overtrædelse ville medføre bortvisning. Hertil kom, at medarbejderen ikke tidligere havde modtaget påtaler for overtrædelse af alkoholpolitikken. ‎

  Den omstændighed, at medarbejderen i første omgang benægtede at have drukket, var heller ikke begrundelse nok for en bortvisning. Opmanden fandt dog, at en afskedigelse var saglig, da tilliden til den ansatte var brudt som følge af løgnen.

  Juristens kommentar
  Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver skal være meget præcis med formuleringen af sine retningslinjer og personalepolitikker. Selv om man – som her – havde en 0-tolerancepolitik over for alkohol, så fremgik det ikke samme sted, at en overtrædelse kunne føre til bortvisning. Bortvisningen kunne heller ikke retfærdiggøres ved, at medarbejderen løj omkring at han havde drukket, men det kunne dog være medvirkende til, at en opsigelse var saglig, da tillidsforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder var brudt.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...