Søgefelt

Primære faneblade

  ‎GPS-overvågning af firmabil

  Juristens blog

  ‎GPS-overvågning af firmabil

  3. september 2014 - 18:04
  Er igangsættelse af GPS-overvågning en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene?
   
  Arbejdsgiver har ret til at iværksætte forebyggende foranstaltninger til at kontrollere medarbejderne i det omfang, det har et sagligt formål. Desuden skal arbejdsgiveren altid give medarbejderne besked, inden en forebyggende overvågning starter – som det foreskrives i såvel persondataloven som i Datatilsynets praksis.
   
  I denne sag skulle det afgøres, hvorvidt iværksættelsen af ‎GPS-overvågning af en firmabil var en så væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, at medarbejderen kunne anse sig for opsagt.
  Sagen vedrørte en salgsvirksomhed, som ønskede at overvåge de kørende sælgere. Medarbejderne blev informeret på et fællesmøde, og efterfølgende blev ‎udstyret installeret i bilerne efterhånden, som det blev muligt. Da en af sælgerne blev opmærksom på, at der nu var blevet installeret overvågning i hans bil, sagde han sin stilling op ”pr. dags dato”, hvorefter han blev bedt om at aflevere arbejdsgiverens effekter ‎og gå hjem. ‎
   
  Medarbejderen mente, at overvågningen var en væsentlig vilkårsændring, som gav ham ret til at betragte sig som opsagt. Han krævede derfor løn i arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.
  Arbejdsgiveren henviste til, at medarbejderen uberettiget havde hævet sit ansættelsesforhold, og sagen endte i retten.
   
  Landsrettens afgørelse
  Landsretten fandt, at iværksættelse af overvågningen ikke var en væsentlig vilkårsændring, der berettigede medarbejderen til at anse sig for opsagt. Medarbejderens tilkendegivelse om opsigelse ”pr. dags dato” blev derfor betragtet som medarbejderens egen opsigelse af ansættelsesforholdet - det vil sige med 1 måneds varsel. ‎Landsretten udtalte samtidigt, at det ikke var en mangel i ansættelseskontrakten, at GPS-overvågningen ikke var nævnt.
   
  Juristens kommentar
  Det er ikke overraskende, at iværksættelse af GPS-overvågning af firmabiler, som er sagligt begrundet, ikke udgør en væsentlig vilkårsændring. Lidt mere underligt er det, at den manglende omtale af GPS-overvågning i ansættelseskontrakten ikke var en mangel efter ansættelsesbevisloven.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...