Søgefelt

Primære faneblade

  Husk stiletterne

  Juristens blog

  Husk stiletterne

  28. august 2013 - 11:05
   Ligebehandlingsnævnet får mange pudsige sager om forskelsbehandling på grund af køn. En af dem handlede om et diskotek, der havde et tilbud om gratis Cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Det var blevet indklaget til nævnet, hvor diskoteket i forsvar anførte, at de ikke forskelsbehandler køn, men i stedet forfordeler folk med en speciel dresscode – her stiletter. De mente, at det ikke havde noget med køn at gøre, og at tilbuddet også gjaldt for mænd, som ankom i højhælede sko.
   
  Ligebehandlingsnævnet fandt, at klageren på grund af sit køn havde været udsat for forskelsbehandling. Diskoteket havde dermed overtrådt lov om ligebehandling af mænd og kvinder – idet tilbuddet efter nævnets opfattelse var rettet mod kvinder.
   
  Den mandlige klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr. 
   
  Juristens kommentar:
  Afgørelsen ligger sig på linje med efterhånden talrige afgørelser om, at det generelt er ulovligt at opkræve forskellige entrepriser for mænd og kvinder.
   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...