Søgefelt

Primære faneblade

  Vil du helst se kvinder eller mænd dyrke sport?

  Juristens blog

  Vil du helst se kvinder eller mænd dyrke sport?

  12. juni 2013 - 10:48
  Ligebehandlingsnævnet har taget stilling til, hvorvidt en TV-stations dækning af sport er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Der var klaget over, at TV-stationen viste en ulige fordeling af sport med mandlige sportsudøvere i forhold til sport med kvindelige udøvere.  Dette så klager som en diskriminering af kvinder og mente at TV-stationen som public service organ skal vise en ligelig fordeling af sport med mandlige og kvindelige sportsudøvere.
   
  Det var Ligebehandlingsnævnets opfattelse, at selv om TV-stationen efter ligestillingslovens § 2 har en forpligtelse til ligebehandling af mænd og kvinder, så indebærer det ikke, at de også har en forpligtelse til at vise en ligelig fordeling af sport med mandlige og kvindelige sportsudøvere.
   
  Klager fik derfor ikke medhold i sin klage og TV-stationen kan vise den fordeling af sportsudøvere, som de måtte ønske.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...