Søgefelt

Primære faneblade

  Må man være lårkort i fængslet?

  Juristens blog

  Må man være lårkort i fængslet?

  10. december 2013 - 10:43
  En arbejdsgiver er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige. I denne sag tog Ligebehandlingsnævnet stilling til, om et uniformskrav til en kvindelig medarbejder var diskriminerende.
   
  En kvinde var ansat som sygeplejerske i et fængsel, og hun havde ofte lårkorte kjoler ‎på, når hun var på arbejde. Det gav - ikke overraskende - anledning til en del snak blandt de indsatte. ‎Sygeplejerskerens chef bad hende derfor fremover at bære en lang kittel på arbejde af ‎hensyn til at hendes autoritet og sikkerheden i fængslet.
   
  Sygeplejersken klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet og gjorde i sin klage ‎gældende, at hun havde været udsat for indirekte forskelsbehandling, fordi det fortrinsvis ‎er kvinder, der går i kjoler.
   
  Derudover gjorde hun gældende, at hun var den eneste inden ‎for sygeplejen, der fik pålæg om at bære uniform, og at uniformskravet rakte videre, end ‎hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt til at opfylde et sagligt formål.
   
  ‎Ligebehandlingsnævnets afgørelse
  Nævnet startede med at konstatere, at der var ‎skabt en formodning for indirekte forskelsbehandling, da det som udgangspunkt kun er kvinder, der går i kjoler. 
   
  Men pålægget om at bære kittel var begrundet i et legitimt ‎formål – nemlig sygeplejerskernes autoritet og forebyggelse af en sikkerhedsrisiko henset til arbejdspladsens særlige karakter – og nævnet fandt ikke, at pålægget gik længere, end hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt.
   
  Ligebehandlingsnævnet gav på den baggrund ikke sygeplejersken medhold. 
   
  Juristens kommentar
  Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver godt kan stille krav til udvalgte medarbejderes beklædning, herunder stille krav om uniformering. Men hvis der i den forbindelse bliver tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, så skal kravet kunne begrundes objektivt i et ‎”legitimt formål”, og midlerne til at opfylde formålet skal være hensigtsmæssige og nødvendige.
   
  Det fandt Ligebehandlingsnævnet altså var opfyldt i denne sag.

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...