Søgefelt

Primære faneblade

  Drik ikke for meget på forretningsrejsen

  Juristens blog

  Drik ikke for meget på forretningsrejsen

  17. oktober 2013 - 11:19
  Du har pligt til at møde på arbejde, medmindre du har en lovlig grund til at udeblive, som f. eks. sygdom. Men hvornår vil en udeblivelse være af så grov karakter, at arbejdsgiveren har ret til at bortvise dig, hvis du ikke møder på arbejde?
   
  En medarbejder skulle sammen med en kollega deltage i møder på en rejse til Østen. Den første dag havde de et middagsmøde med en ‎kunde, og da mødet sluttede kl. 23 gik den ene medarbejder i seng, mens den anden blev i baren.‎
   
  Næste morgen mødte den medarbejder, der var blevet i baren, ikke op som aftalt. Hans kollega blev nervøs og forsøgte at komme i kontakt med medarbejderen, men uden held. Først hen ad eftermiddagen dukkede medarbejderen op ‎til dagens tredje kundemøde og bar tydeligt præg af, at have været alkoholpåvirket natten før.
   
  Da de kom hjem til Danmark, blev medarbejderen bortvist, fordi han var udeblevet fra møderne, og fordi han bar præg af alkoholpåvirkning da han endelige mødte op.
   
  Sagen endte i Byretten hvor det kom frem, at arbejdsgiveren efterfølgende havde konstateret, at der om natten var blevet trukket penge på firmakreditkortet kl. 03.41 på en bar, og at medarbejderen også senere på natten havde hævet kontanter ude i byen.
   
  Byretten fandt det berettiget, at arbejdsgiveren havde bortvist medarbejderen.
   
  Dommen understøtter det normale udgangspunkt, nemlig at en medarbejders ulovlige udeblivelse fra arbejdet som udgangspunkt berettiger til bortvisning, og at dette særligt gælder, hvis den ulovlige udeblivelse skyldes selvforskyldte forhold, som her - beruselse. 

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...