Søgefelt

Primære faneblade

  ’Sidst ind, først ud’ princippet er i strid med Ligebehandlingsloven

  Juristens blog

  ’Sidst ind, først ud’ princippet er i strid med Ligebehandlingsloven

  17. april 2013 - 10:41
  Hvis en medarbejder bliver opsagt under graviditet eller barselsorlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten.
   
  En økonomisk dårligt kørende virksomhed skulle foretage en kollektiv afskedigelsesrunde. Samarbejdsudvalget besluttede, at afskedigelserne skulle ske efter ‎SIFU-princippet – det vil sige, at de medarbejdere, der var blevet ansat sidst, skulle afskediges først. Som følge heraf blev en medarbejder på barselsorlov afskediget.
   
  Medarbejderen mente, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, og klagede til Ligebehandlingsnævnet.‎
   
  Arbejdsgiveren forklarede, at man ved at lægge vægt på anciennitet på samme tid også ‎lagde vægt på erfaring og kvalifikationer, så de tilbageværende medarbejdere var de bedst egnede.
   
  Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen medhold og tilkendte hende en godtgørelse ‎på 170.000 kr., svarende til 9 måneders løn. Nævnet lagde vægt på, at afskedigelsen alene var begrundet med SIFU-princippet, og at virksomheden ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at vedkommende var medarbejderen, der bedst kunne undværes.
   
  Det siger juristen:
   
  Afgørelsen viser at Ligebehandlingslovens regler slår meget kraftigt igennem og at den beskyttelse loven giver, ikke kan tilsidesættes af andre principper, som eksempelvis SIFU. Dette gælder alle, som er særligt beskyttet. Ud over gravide kan det også være tillidsvalgte eller folk i en særlig aldersgruppe, trosretning, etnisk oprindelse etc.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...