Søgefelt

Primære faneblade

  Tillykke med de 100 år!

  100 år er åbenbart ingen alder, når man formidler pensioner. I hvert fald sprudler det i PFA – som tidligere hed PFA Pension – med ideer og virkelyst.

  Der er liv og gang i den i PFA, som har kastet sig ud i mange spændende områder. Der bygges kollegier til studerende og opkøbes ejendomme, og selskabet har kig på fremtiden og hvad behovene bliver hos den ældre befolkningsgruppe. 100 års jubilæet bliver bl.a. brugt som anledning til at arbejde med selskabets rolle i samfundet, for der er jo sket en hel del i verden på de mere end 36.000 dage, der er gået, siden PFA blev stiftet i november 1917. Herunder vil PFA se på, hvordan man sikrer, at danskerne har frihed til at leve det liv, de ønsker, og at arbejdsmarkedet har den fleksibilitet, der skal til for at skabe beskæftigelse og vækst.

  Det sker bl.a. gennem oprettelsen af en tænketank, som skal skabe debat om og komme med løsningsforslag til de levevilkårsændringer, den stigende levealder medfører for den enkelte og
  for samfundet.

  PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere
  og familier en tryg økonomisk fremtid. Det førte til dannelsen af Pensionsforsikringsanstalten, Aktieselskab, som PFA oprindeligt hed. I dag har PFA ca. 1,2 mio. kunder.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...