Søgefelt

Primære faneblade

  Tillidsrepræsentantrollen

   

  Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringforbundet har indgået en tillidsrepræsentant-aftale, som du finder i Fællesoverenskomsten 2012 side 245 under afsnit 7. 

  At være tillidsrepræsentant indebærer, at du:

  • Skal være i god kontakt med både medlemmerne og ledelsen i dit område  
  • Holder øje med, at overenskomst og aftaler overholdes  
  • Skal formidle medlemmernes berettigede forslag, kritik mm. videre til jeres leder og/eller til personaleforeningens bestyrelse. Altså at være medlemmernes talsmand  
  • Deltager i personaleforeningens møder – og i bestyrelsens, hvis du er bestyrelses­medlem  
  • Er med til at arrangere medlemsaktiviteter  
  • Kan træde frem for medlemmerne og redegøre for en sag, lede et møde og til­svarende  
  • Kan være bisidder for medlemmer, der ønsker det. Det kan f.eks. være, hvis man har en sag om lønindplacering, eller en der får en advarsel  
  • Får mulighed for at deltage i udvalg mm. i selskabet og i Forsikringforbundet  
  • Uddeler blade og andet materiale fra personaleforeningen og Forsikringforbundet  
  • Får en grundig uddannelse af Forsikringforbundet 
  • Er omfattet af tillidsrepræsentantaftalen, som bl.a. medfører tjenestefrihed til aktiviteter og tillidsrepræsentantuddannelsen  
  • Må bruge en del fritid på jobbet
  • Må stille op til valg enten for at få TR-posten, eller for at bevare den. Man står til regnskab over for medlemmerne
  • Skal formidle Personaleforeningens mål, holdninger og politikker
  • Skal behandle og besvare medlemmers henvendelser i det omfang, du kan
  • Yder aktiv medlemshvervning overfor ikke-medlemmer og nyansatte.

  Foruden de konkrete opgaver, der er listet op ovenfor, medfører det også en masse andet, for eksempel:  

  • Indsigt i selskabets personaleforhold og drift  
  • Mulighed for f.eks. at sidde i Samarbejdsudvalget (SU)  
  • At få indflydelse i personaleforeningen, i selskabet og i Forsikringforbundet – afhængigt af hvilke poster og særlige funktioner du får  
  • Opgaver, indsigt og indflydelse af en art, du næppe ville få i dit job som forsikrings­funktionær  
  • Årlige samtaler med henholdsvis formanden for personaleforeningen og den leder, der er i dit område. Det vil sige at der sker en systematisk opfølgning af dit arbejde som tillidsrepræsentant  
  • Karriereudvikling. Der bliver lagt mærke til dig, når du træder frem. Og det er ikke kun medlemmerne der gør det. Udfører du jobbet ordentligt, kan det være et trin på karrierestigen

  Kort sagt medfører jobbet som tillidsrepræsentant også personlig udvikling hvis du ellers involverer dig! En naturlig del af en TR's funktion er at deltage i kurser, seminarer og andet, så TR hele tiden kan leve op til de forpligtelser, der iigger i ovenstående opgaver.

  Du har ubetinget tavshedspligt, men kan tale med de andre tillidsvalgte i personaleforeningen. Med de opgaver en TR kan komme til at påtage sig, er det nødvendigt, at en TR har en vis sikkerhed for, at arbejdsgiveren ikke benytter den først givne lejlighed til at skaffe sig af med en "besværlig" med/modspiller. Dette er der indgået en aftale om med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), hvilket populært sagt betyder, at en TR er den sidste, der forlader virksomheden i afskedigelsessituationer.

  Se yderligere info om tillidsrepræsentantrollen 

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5