Søgefelt

Primære faneblade

  Tillidsrepræsentant-uddannelse

  Forsikringsforbundet har et uddannelsesprogram for tillidsrepræsentanter (TR) der omfatter grunduddannelse og funktionsuddannelse. Endvidere kan man deltage i Finansforbundets specialkurser og visse af FTF’s kurser for TR, når man har gennemgået grunduddannelsen.

  Grunduddannelsen i Organisation (GO) er obligatorisk for nye TR. Den omfatter tre hovedområ­der:

  • Forsikringsforbundet politikker mm.
  • Love, overenskomster og aftaler
  • At være TR/personlige færdigheder

  Varigheden er: 1 + 3 + 2 +2 dage i samme halvår, + 4 dage året efter. Man følger normalt sit hold under hele uddannelsen. Underviserne er fra Forsikringsforbundet’s hovedbestyrelse og sekretariat, samt enkelte eksterne.

  En del kurser og temadage foregår i sekretariatet i København. Grundkurser mm. holdes på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør. Som TR har man tjene­stefri med løn til deltagelse i uddannelsen, og vi organiserer fælles­transport fra Slagelse station til Kobæk Strand.

  Som TR får du adgang til uddannelseskataloget. Herfra kan du klikke på det enkelte kursus og læs mere om det. Tilmelding foregår elektronisk fra samme side.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...