Søgefelt

Primære faneblade

  System, love og regler for arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøet i Danmark er styret af arbejdsmiljøloven og en række bekendtgørelser som ligger i forlængelse af loven. Det er Beskæftigelsesministeriet som arbejdsmiljøloven hører under, og Arbejdstilsynet fører tilsyn med om loven overholdes og medvirker til at udarbejde nye regler.
  Miljøstyrelsen har med reglerne omkring kemiske stoffer at gøre, og Arbejdsskadestyrelsen håndterer sager omkring nedslidnings- og sundhedsskader på arbejspladserne

  Love om arbejdsmiljø
  Bekendtgørelser om arbejdsmiljø
  Arbejdstilsynets vejledninger
  BAR - materiale og websider
  EU-regler om arbejdsmiljø

  Overblik over arbejdsmiljøsystemet