Søgefelt

Primære faneblade

  Skat - indberetning og fradrag

  Forsikringsforbundet indberetter alle fradragsberettigede kontingenter til Skat. Både kontingent til Forsikringsforbundet og til personaleforeningen kan trækkes fra.

  Pensionister over 65 år og lov om fradrag
  I en sag mellem Finansforbundet og Skat har Østre Landsret afgjort, at folkepensionister ikke kan fradrage fagligt kontingent, eftersom forbundet ikke repræsenterer gruppens økonomiske interesser, bl.a. fordi det enkelte medlems pensionsforhold var endelig fastlagt ved medlemmets pensionering. Derfor må Forsikringsforbundet ikke indberette årskontingentet for folkepensionister til Skat. 

  Efterlønsmodtagere må fortsat gerne trække kontingentet fra.

  Læs landsrettens dom

  Kontaktperson:
  Medlemsservice på telefon 88771751 eller email medlem@forsikringsforbundet.dk

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...