Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningens tillidsrepræsentant

  Her finder du en liste over Personaleforeningens tillidsrepræsentanter og deres områder.

  Område Navn
   
  Salgscentrene i Odense Lone Nedergaard(ned), salgscenter Fredericia, afd.kode S05 - lokal nr.: 2412
  Kundecenter i Herning, Erhverv i Herning, Danske Salgscenter Herning Vacant
  Kontoret i Viby, Erhverv & Industri kundecenter Vest i Skejby, Erhverv & Industri salg/service Vejle Susanne Morell Sønderup(usr), privat kundeservice Viby afd.kode A38 - lokal nr.: 5753
  Privatsskade Odense - lukket 1.1.17 vacant
  Salgscentrene i Køge og Adm.kontoret i Næstved Vicki Hvidman(vvd), Privat kundecenter, T4, P26, Ballerup, lokal nr: 4913
   FO Landbrug i Herning og Næstved   
  IT landskab Birgitte Ankerstjerne(bic), IT Salg & service, lokal 3665
  IT drift, IT salg & service Birgitte Ankerstjerne(bic), IT salg & service, lokal nr.: 3665
  Døgnservice, Reception, Omstilling

  Mette Kristine Sloth(uks)
  Døgnservice, lokal nr.:4223

  Arkiv, Håndværkere, Post, Indkøb og Forvaltning Vinnie Larsen(vla), Døgnservice afd.kode A95, lokal nr.: 4211
  Tingskade Løsøre, Centralskade, Ansvarsskade ting, Retshjælp, Advokatfunktionen, Regres, Ejerskifte, Bibi Christensen(bcr), Erhvervsskade afd.kode N34, lokal 4763
  Personskade Ulykke, Arbejdsskade, Personskade Auto, Ansvarsskade Person,  Tina Gaarn Nielsen(tgn), Person Ulykkeskade afd.kode A13, lokal nr.: 4889
  Privatskde Bygning, Skadeledelse, Skade Forretningsudvikling,  Kommunikation, Aktie administration, Koncernsekretariat, Kredit, Topejendom, Marketing

  Yousef Foshøj Saleem(YFS), Byggeservice, lokal nr.: 3974

  FO Partnere, Privatkundecenter 1, Kompetencecenter Dyreforsikring Per Mathiesen(thi), Privat Kundecenter 1 afd.kode P11, lokal nr.: 3766
  FO Privat kundecenter 2 Vicki Hvidman(vvd), Privat kundecenter 2 T4, P26 lokal nr.: 4913
  Autoskade, Rejse

  Saira Kaur(ISQ), Autoskade, lokla nr.: 4682

  Erhverv & Industri  øst: KC Motor & Transport, KC Bygning & løsøre, KC Tekniske forsikringer, KC Ansvar, Sekretariat, Aftaler, Byggeskade, Mægler support, Mæglerkonsulenter, Ingeniører & sikring, Erhverv police administration, Danske Erhverv kundecenter øst, Projektcenter i Energinet, Erhverv & Industri Teknik og IT Tine Juul Halvorsen,TJO, Erhverv & Industri service support øst, E27, lokal nr.: 4667
  Rengøring, Intern revision, Økonomi, Regnskab, HR-afd., Koncerneudvikling, Danske Erhverv police, Danske Erhverv service & support, Genforsikring, FO landbrug, Ballerup og Herning, Rengøring, Kapitalforvaltning, Danske Erhverv kundeservice ude i landet Mia Meinche Gaarden, ICG, Landbrug forretningsudvikling, lokal nr.: 3698
  Liv

  Lene Von Thun(gen), Liv support afd.kode DMG, lokal nr.: 4545

  Bygning/løsøre-taksatorer

  Aage Nedergaard Smidt(aem), Bygningstaksator afd.kode N41
  og
  Allan Clemmesen(lcl)
  Bygningstaksator afd.kode N41

  Autotaksatorer

  Lars Nøddekær Jensen(lnj), Autotaksator øst afd.kode A92, lokal nr.: 1454
  og
  Mogens Friis Hansen(oga), Autotaksator vest afd kode N30, lokal nr.: 1489

   

   

   

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...