Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningens refusionsregler

  I forbindelse med arrangementer afholdt af Personaleforeningen, kan du få refunderet dine ekstraomkostninger til transport, forudsat du bor udenfor Storkøbenhavn

  Ved togrejser er det tilladt at bestille pladsbillet på standardklasse.

  Ved kørsel i egen bil betales efter statens lave takst (pr. 1. januar 2017 kr. 1,93). Det henstilles, at samkørsel finder sted. Omkostninger i forbindelse med brug af Storebæltsbroen samt omkostninger til færgebilletter dækkes.

  Ved store udgifter i forbindelse med rejseomkostninger eller andet kan du få en à conto udbetaling med efterfølgende slutafregning. À conto beløb aftaler du med kassereren eller formand/næstformand.

  Du skal fremsende det udfyldte udgiftsbilag til Personaleforeningen med de vedhæftede eller scannede originaler af regninger m.v. senest 14 dage efter afholdelse af udgift.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk

  Deltag i årets online julekalender

  15. november 2017

  Igen i år markerer Forsikringsforbundet den søde juletid ved at give dig...

  27. november 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  28. november 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, 3. 4

  28. november 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  30. november 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  04. december 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V