Søgefelt

Primære faneblade

  Orienteringsmøde

  Forsikringsforbundet holder normalt orienteringsmøde - de år, hvor der ikke afholdes landsmøde. Deltagerne på orienteringsmødet er bestyrelserne fra Forsikringsforbundets personaleforeninger samt formænd for netværk, fora og faggrupper.

  Formålet med orienteringsmødet er at give Forsikringsforbundets organisation en orientering og status på foreningens drift, og på aktiviteter og planer for tiden frem til næste landsmødø. Orienteringsmødet er også et praktisk forum for udveksling af erfaringer mellem personaleforeningerne, og for diskussion af overordnede emner omkring Forsikringsforbundets virke og fremtid.

  Næste orienteringsmøde afholdes i løbet af maj 2017.

  Du finder referatet fra de seneste orienteringsmøder under de respektive arrangementet under menupunktet Arrangementer.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...