Søgefelt

Primære faneblade

    Nyd din fridag!

    Det er DFL, der har forhandlet sig frem til din fridag dagen efter Kr. Himmelfarts dag.

    Hvorfor har du altid fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag?

    Svaret er, at DFL efter lang tids pres på arbejdsgiverne fik forhandlet sig frem til, at alle medarbejdere under DFL's overenskomst altid har fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

    Nyd din fridag!