Søgefelt

Primære faneblade

  Min ansættelse er ændret - information til medlemmer

  Det vigtigste i forbindelse med ændringer i din ansættelse eller jobindhold er, hvorvidt der er tale om en væsentlig eller uvæsentlig ændring. Denne skelnen afgør, om du kan betragte ændringen som en opsigelse, hvis du ikke kan acceptere den.

  Uvæsentlige ændringer

  Uvæsentlige ændringer kan f.eks. være ændringer af tidspunktet for frokosten eller flytning til et andet sted inden for huset. Den type ændringer må man regne med som ansat og de kræver ikke varsel fra selskabets side.

  Egentlige organisationsændringer sker ikke pludseligt, så der vil der i praksis være tale om at man får et varsel. Sådanne ændringer kan opleves som drastiske for den enkelte, men de rykker ikke ved ens ansættelse som sådan og skal derfor ikke varsles iflg. Funktionærloven.

  Væsentlige ændringer

  Væsentlige ændringer er sådanne, der har at gøre med f.eks. med nedsættelse af lønnen, geografisk arbejdssted, hvis det flyttes mere end nogle få kilometer, eller en større ændring af arbejdstiden. Disse ændringer skal varsles skriftligt med hver ansats individuelle opsigelsesvarsel ifølge Funktionærloven.

  Hvis man ikke kan acceptere ændringen, kan man betragter sig som opsagt af arbejdsgiveren – så det er vigtigt at man i denne situation inddrager familie og evt. andre for at diskutere, hvad ændringerne vil betyde, og konsekvensen af ikke at acceptere dem.

  Hvem afgør hvad der er væsentligt og uvæsentligt?

  Vurderingen af, om en ændring er uvæsentlig eller væsentlig beror på domsafgørelser og konkrete vurderinger.. Der kan ikke opstilles bestemte kriterier for, hvornår et forhold hører til den ene eller anden kategori. De tilfælde der er nævnt ovenfor må kun betragtes som eksempler.

  Det kan altid anbefales, at du inddrager din tillidsrepræsentant og personaleforening i sådanne sager.

  Forflyttelser

  Specielt vedrørende forflyttelse skal anføres:

  • Kontakt din tillidsrepræsentant/personaleforening for en vurdering af om varslet er i orden
  • Der gælder særlige regler om kompensation i tilfælde, hvor man skal varsles, men hvor selskabet ønsker at forflyttelsen skal ske inden varslets udløb

  Lønnedgang

  Specielt vedrørende lønnedgang skal anføres, at det altid er en væsentlig ændring, så det skal varsles med Funktionærlovens varsel

  Ændring af arbejdstid

  Specielt vedrørende ændring i arbejdstid skal anføres, at en pålagt ændring af din arbejdstid i op- eller nedadgående retning kan være en væsentlig ændring.

  Bemærk:

  I alle de nævnte situationer bør du søge vejledning hos din tillidsrepræsentant eller personaleforening.

  Hvis du ikke har tillidsrepræsentant eller personaleforening i selskabet, kan du kontakte Forsikringsforbundets faglige afdeling.


  Indholdet på denne side er generelt, og kan ikke erstatte konkret rådgivning.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...