Søgefelt

Primære faneblade

    Landsmøde 2016: Formandskabet genvalgt

    Landsformand Charlotte Hougaard og næstformand Lone Clausen blev genvalgt som formandskab for næste landsmødeperiode, der nu er på tre år.

    Et ensstemmigt landsmøde genvalgte Charlotte Hougaard som landsformand og Lone Clausen som næstformand på Landsmøde 2016. Da landsmødet tidligere godkendte en vedtægtsændring om, at landsmødeperioden fremover skal være tre år, er formandskabet dermed genvalgt for perioden 2016 til 2019.