Søgefelt

Primære faneblade

  Karriere og kompetencer

  Hvilke mål har du i arbejdslivet? Hvilke muligheder er der i din nuværende stilling, og i selskabet? Hvilken uddannelse og andre veje er der til at realisere målene?

  En meget stor del af uddannelse i forsikring varetages af Forsikringsakademiet (FOAK), mens offentlige uddannelser kun anvendes i begrænset omfang - Finansuddannelsen (elevuddannelsen i forsikring) undtaget.

  Kommer du fra en anden branche, vil du derfor skulle sætte dig ind i hvad der er gældende på uddannelsesområdet i forsikring. Det er ofte en kombination af selskabsintern uddannelse og hvad FOAK står for.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...