Søgefelt

Primære faneblade

  Jobsøgning

  Er der tale om opsigelser af en flerhed af medarbejdere, bør samarbejdsudvalget i selskabet behandle denne situation.

  I samarbejdsudvalget er det repræsentanter fra den stedlige personaleforening, som varetager de opsagtes interesser.

  Hovedmålet for repræsentanterne fra den stedlige personaleforening i samarbejdsudvalget er, at begrænse antallet af opsigelser - herunder sikre, at færrest mulige medlemmer af Forsikringsforbundet er blandt de opsagte.

  Skulle det ikke være muligt, helt at fjerne antallet af opsigelser, skal der drøftes aktiviteter med henblik på at sikre, at opsagte medarbejdere får de bedste muligheder for fremtidig beskæftigelse, jf. Aftalen om Samarbejde i overenskomsten.

  Det vil derfor være helt naturligt, at selskabet giver opsagte medarbejdere muligheden for, at deltage i et jobsøgningskursus og dermed sikre, at de får de bedste muligheder for igen at komme i beskæftigelse.

  For medlemmer, hvor der ikke er etableret en personaleforening eller for enkeltstående opsigelser, er det op til Forsikringsforbundet's faglige afdeling, at vurdere behovet for, at Forsikringsforbundet tilbyder betaling af et outplacement-forløb / jobsøgningskursus eller karriererådgivning i Forsikringsforbundet.

  I vurderingen vil især indgå interviduelle forhold, alder, ancienniteten i selskabet, længden af medlemskabet af Forsikringsforbundet, længden af opsigelsesvarslet, personlige forhold, muligheden for selv at søge ny beskæftigelse m.v..

  Der er derfor ingen automatik for, at Forsikringsforbundet tilbyder et jobsøgningskursus eller karriererådgivning. Ofte vil Forsikringsforbundet's faglige afdeling henvise til det lokale jobcenter og/eller A-kassens jobrådgivere m.fl. Forsikringsforbundet samarbejder med A-kassen FTF-A, som tilbyder hjælp og støtte til jobsøgning. Du finder mere om FTF-A's tilbud her.

  Se mere om karriererådgivning her på hjemmesiden. Og se også vores Jobsøgningsguide - med tips til den målrettede ansøgning. Du finder den nederst på siden.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...