Søgefelt

Primære faneblade

  Jobbeskrivelse for formand, næstformand og tillidsrepræsentant

  Der findes flere forskellige måder at indrette en Personaleforening på. Det er op til Personaleforeningen selv at organisere sig, som man finder bedst. Her er Forsikringsforbundets generelle opgave- og jobbeskrivelser.
   

  Personaleforeningens opgaver, der skal fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne/tillidsrepræsentanter:

  • Omdeling blade mm.
  • Medlemsinformation
  • Forhandle SOK og aftaler
  • Møder med ledelsen – formelle og uformelle
  • Håndtere medlemssager
  • Håndtere psykisk arbejdsmiljø, centrale principper og lokal behandling
  • Oprette og deltage i PF-underudvalg
  • Repræsentere PF i selskabets udvalg (ikke kun SU)
  • Kontakt til AMIU (ArbejdsMIljøUdvalget)
  • Hverve nye medlemmer
  • Hverve nye tillidsrepræsentanter

  Jobbeskrivelse for PF-formand

  Jobbeskrivelser for PF-bestyrelsesmedlem

  Jobbeskrivelse for tillidsrepræsentanter

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...