Søgefelt

Primære faneblade

  Jeg skal på pension - information til medlemmer

  Som udgangspunkt skal man henvende sig til selskabets HR-afdeling, der bør være klædt på til at rådgive medarbejderne omkring pensionering. En egentlig pensionsrådgiver kan dog også benyttes.

  Du har som ansat i forsikring også en pensionsordning. Se på den, og hvad den giver hvornår.

  Bemærk, at den kan være sammensat af et engangsbeløb (kapital) og en løbende ydelse (rate i er et aftalt antal år, rente er livsvarigt). Ydelserne derfra skal du lægge til folkepensionen for at give et billede af hvad beløb du vil have til rådighed som pensionist.

  Kontakt altid din pensionsrådgiver, hvis du overvejer en pensionering eller når pensionsalderen. Rådgiveren kan tage udgangspunkt i din situation og pensionsordning, og give dig et retvisende billede af dine fremtidige økonomiske forhold.

  Der vil også være ydelser fra ATP, og eventuelt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) samt måske efterløn.

  Igen, så bør du tale med din pensionsrådgiver om hvad der kan betale sig at få udbetalt, og hvad det kan betale sig at vente med at få.

  Forsikringsforbundets tillidsvalgte og personaleforeninger er næppe i stand til at svare på specifikke spørgsmål om pensionering. Men henvend dig alligevel, hvis ikke dit livs- og pensionsforsikringsselskabet vil rådgive. Det er en sag for personaleforeningen, hvad enten det er eget livsforsikringsselskab eller en ekstern leverandør.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...