Søgefelt

Primære faneblade

  IT Infoportal

  Kære tillidsvalgte,

  Velkommen til IT Infoportalen! Her får du et overblik over de mange nye IT-systemer, som Forsikringsforbundet er i fuld gang med at implementere. Her finder du manualer og tips, som kan hjælpe dig, personaleforeningen og medlemmerne.

  Brug IT Infoportalen, og sig endelig til, hvis der mangler noget: Send dine kommentarer og forslag til it@forsikringsforbundet.dk og skriv i emnefeltet, hvad det drejer sig om: Websag, Netværk, Mit.forsikringsforbundet, Hjemmesiden osv.

  Her på Infoportalen vil du også finde en oversigt over de metoder vi benytter i forhold til medlemsadministration mv.

  I menuen til venstre finder du mere information, vejledninger osv. for hvert af områderne.

  Under menupunktet til venstre 'Specielt for personaleforeningernes formænd og næstformænd' har vi listet de actions, som der skal tages hånd om i PF'erne her-og-nu.

  Nedenfor finder du en oversigt over værktøjerne samt status for implementeringerne:

  Websag

  Websag er et system til sagsregistrering, udviklet specielt til os i Forsikringsforbundet. Det er beregnet til at registrere alle hændelser i forbindelse med medlemssager.

  Status: Er i testfase og klar til implementering i starten af 2018.

  Mit.forsikringsforbundet 

  Mit.forsikringsforbundet er den nye selvbetjeningsportal, hvor medlemmer kan se, ændre og tilføje data, der er registreret om dem. De kan også finde deres TR, og som TR kan du hente en liste over de medlemmer, du er TR for. Det er også her, at man finder og tilmelder sig kurser og arrangementer. Endelig giver Mit.forsikringsforbundet adgang til netværk (se nedenfor).

  Status: Er i testfase, og forventes at åbne i starten af 2018.

  Netværksarrangementer
  - en del af Mit.forsikringsforbundet

  Netværksarrangementer er et værktøj for dem, der arrangerer kurser, seminarer og andre typer arrangementer, hvor man skal kunne styre tilmeldinger. Det bruges også til lokale PF-arrangementer. Alle medlemmer kan se arrangementerne, men må kun tilmelde sig dem, som vedrører dem.

  Status: Er i testfase. Åbner samtidig med Mit.forsikringsforbundet selvbetjeningsportalen.

  Netværk
  - en del af Mit.forsikringsforbundet

  Netværk er PF'ernes egne netværk, hvor kun medlemmer i selskabet har adgang. I netværket kan man dele nyheder, filer, aktiviteter osv. Medlemmerne får automatisk adgang til de rette netværk.

  Status: Er i testfase. Åbner samtidig med Mit.forsikringsforbundet selvbetjeningsportalen.


  Desuden sættes følgende systemer i drift internt i Forsikringsforbundet:

  Værktøj

  Beskrivelse

  Status for implementering

  cBrain M4 Forsikringsforbundets nye medlemssystem, hvor vi kan administrere medlemskaber, kontingenter, arrangementer, kampagner mv. Systemet er integreret med Navision og F2 (se nedenfor). M4 giver os mulighed for at lære vores medlemmer bedre at kende, så vi bedre kan målrette vores kommunikation og tilbud til dem. Næsten klar til implementering. Mangler det sidste i forhold til opkrævning og afstemning af kontingent m.m. Slut testes pt. Information skal sendes ud til personaleforeningerne.
  cBrain F2 F2 er et system til dokumenthåndtering, som gør det enkelt at samle og håndtere sager, dokumenter, mails mv. F2 er integreret med M4, så der kan udveksles data, f.eks. kontaktinformation til medlemmer. Er næsten fuldt implementeret. Mangler at få koblet mails til.
  Navision Ny Navisionudgave er klar til drift. Her håndteres Forsikringsforbundets interne økonomi, budgetter, formueforvaltning, refusion af udgifter til TR osv. Klar til implementering
  Lessor/ LessorPortal  Ny version af Lessor/LessorPortal. LessorPortalen bruges til at registrere udlæg til udbetaling af refusion fra Forsikringsforbundet til f.eks.transportudgifter mv. Klar til implementering

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5