Søgefelt

Primære faneblade

  Indeklima

  Indeklimaet på arbejdspladsen er af stor betydning og må ikke være skyld i, at man pådrager sig sygdomme eller generes i det daglige arbejde.

  Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre.

  Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Et dårligt indeklima kan være forårsaget af mange ting. I dag er det især vores byggestil med store glasfacader og meget varme fra solindfald, der skaber de fleste problemer, men ofte forstærkes disse problemer på grund af utilstrækkelig ventilation, discount rengøring og dårlige lys- og lydforhold.

  Når man taler om indeklimaet tænkes hovedsageligt på forhold som flg.:

  Luftkvalitet
  Temperatur og træk
  Lys
  Støj og akustik
  Statisk elektricitet
  Gener fra indeklimaet
  Energi
  Rengøring
  Farlige stoffer


   

  Læs mere her:

  BAR-FOKA - indeklima

  Statens Byggeforskning

  Astma-Allergi Danmark

   

   

   

   

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...