Søgefelt

Primære faneblade

  Hvis du bliver opsagt - information til medlemmer

  Din lokale personaleforening står klar til at hjælpe og støtte dig, uanset om der er tale om en opsigelse med baggrund i dine personlige forhold eller om det er sket som led i en masseafskedigelse. Tal med din tillidsrepræsentant om, hvad du har brug for af hjælp.

  Skyldes opsigelsen forholdene i selskabet, vil samarbejdsudvalget (SU) være involveret, og ledelsen vil informere. Der er altså offentlighed omkring ændringerne. Men proceduren ved afgivelsen af opsigelsen kan foregå på mange måder, og ingen af dem er optimale.At blive opsagt er aldrig optimalt.

  Personaleforeningen (PF) vil være involveret i proceduren som sådan(det burde allerede være aftalt på et SU-møde) og overfor medlemmerne; men det kan ske på mange måder og på forskellige tider, afhængigt af, hvad ledelsen og PF aftaler. Også Forsikringsforbundet kan blive involveret. Du står ikke alene i den situation, der kan bliver holdt møder både for alle opsagte, og med dig personligt, hvis du har behov for det.

  Opsigelser der skyldes forholdene i selskabet kræver ikke en advarsel; men den enkelte skal varsles til fratræden med det varsel, man har ifølge Funktionærloven.

  Skyldes opsigelsen din egen adfærd (den enkeltes forhold) skal du normalt have modtaget en advarsel, der beskriver hvad sagen handler om, forinden. Dog undtaget hvis du har lavet en grov forseelse som fx at have taget af kassen, uregelmæssig fleksregulering mv..

  Hvis du får en opsigelse der er begrundet i en advarsel, vil du have ofte have været til en samtale, hvor konsekvensen er gjort klart for dig. Til sådanne samtaler har du ret til at have din tillidsrepræsentant (TR) med som bisidder – det kan på det kraftigste anbefales! Man kan nemt blive forvirret eller gå i sort, så man ikke hører ordentligt efter i situationen.

  Er du ansat i et selskab, hvor I ikke har en personaleforening, opfordres du til at kontakte Forsikringsforbundet for at få råd og vejledning om din situation.

  TR eller Forsikringsforbundet har mulighed for at tale med dig efter samta-len, både om konsekvenserne og også mere personligt, hvis der er brug for det. De kan sikre, at lovgivning og aftaler er overholdt. Man skal varsles til fratræden med det varsel, man har ifølge Funktionærloven.

  Bortvisning er en særlig form for sanktion, der kun finder sted ved grove overtrædelser. Det er en meget alvorlig sag, da man ryger ud af selskabet her og nu (dvs. uden noget varsel), og lønudbetaling stopper øjeblikkeligt. Og er man forudlønnet, skal man tilbagebetale den løn, man har fået for meget. Der gælder samme regler og betingelser for TR’s eller Forsikringsforbundet’s støtte som nævnt ovenfor.

  Kontakt straks din a-kasse hvis du er blevet ledig. De råder og vejleder – det gør Forsikringsforbundet ikke om a-kasse ydelser. Men din TR og PF kan vejlede om hvad der er af aktiviteter for opsagte i PF og/eller Forsikringsforbundet, afhængigt af, om det er en massefyring eller en individuel.

  Funktionærlovens § 2a giver hhv. 1 eller 3 mdr.s løn ved afsked efter hhv. 12 eller 17 års ansættelse. 

  Overenskomsten har regler for ekstra godtgørelse efter nærmere kriterier til medarbejdere der afskediges - ikke ved pensionering.Se evt. nærmere herom i Forsikringsforbundet's overenskomst.

  Uanset om din afskedigelse skulle være lige ”efter bogen” kan det altid anbe-fales at få din TR med ind over sagen. Er du ansat i et selskab, hvor I ikke har en personaleforening, opfordres du til at kontakte Forsikringsforbundet for at få råd og vejledning om din situation.

  Indholdet på denne side er generelt, og kan ikke erstatte konkret rådgivning. Kontakt derfor din personleforening eller Forsikringsforbundet's sekretariat i forbindelse med opsigelser.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...