Søgefelt

Primære faneblade

  Fremtidsprovokation

  Hvad kan Forsikringsforbundet gøre for at sikre sig, at vi som fagforening også fremover vælges til af de unge? Camilla Guldberg Andersen prøver at give et svar.

  De vil have personlig service, mulighed for selv at forme karrieren, interesserer sig ikke for hverken fag- eller partipolitik og tænker i dialog frem for konflikt.

  Det er de unge – dem, som nu kommer ind i branchen og som allerede udgør 36 pct. af medlemmernei Forsikringsforbundet. De ’unge’ er i denne sammenhæng alle mellem 20 og 40 år.

  Informationen kommer fra Camilla Guldberg Andersen, partner i analysefirmaet Tranberg & Partners, og hun har mange gode spørgsmål – og også en del gode svar, i hvert fald når det drejer sig om unge og deres forhold til fagforeninger. Baggrunden er, at Tranberg & Partners har gennemført et stort analysearbejde for flere LO-forbund, og Camilla er overbevist om, at billedet i Forsikringsforbundet ville vise det samme, hvis vi gennemførte en lignende undersøgelse.

  Ikke selvcentrerede

  Billedet er ganske klart. De unge i dag vil egentlig gerne fællesskab og ’netværk’, men ikke med udgangspunkt i solidaritet og pres på arbejdsgiverne. Deres fællesskab skal snarere være for at støtte dem i deres egen karriere.

  De er ikke selvcentrerede, men mener at de har krav på et spændende og udfordrende arbejdsliv, ikke mindst hvad angår det at lære nyt og øge sine kompetencer. Får de ikke mulighed for det, så kan de jo bare smutte videre til et nyt job, tænker de. Og det kan de da også typisk, for dygtige og ambitiøse unge er efterspurgte i selskaberne – og i andre brancher, hvis det skal være.

  Forsikring af arbejdslivet

  Så hvad skal de med en fagforening? Alene ordet lyder gammeldags og det med, at fagforeningen fungerer som en forsikring, hvis noget går galt i arbejdslivet, har de vel ikke brug for… De finder jo bare et andet job, firkantet sagt. Så selv om de måske arbejder med forsikringer i hverdagen er de ikke selv minded for at påtage sig den løbende udgift til en faglig forsikringsordning.

  Camilla stiller situationen op rent sort og hvidt her. Sådan ser det naturligvis ikke ud i ’den virkelige verden’, hvor de unge er vidt forskellige og har forskelligt syn på jobsikkerhed, karriere, familie, videreuddannelse og alt det andet. Men Camillas analysearbejde fortæller, at det er hvad mange unge tænker om fagforeningerne.

  Transformation

  Men der er bestemt muligheder, for der er jo masser af ting de unge efterspørger. De vil netværke med andre, de vil videreuddanne sig og tage kurser i alt hvad de mener kan gavne deres karriere og så efterspørger de services, som kan hjælpe dem videre frem og op: Karriererådgivning, kompetencer og sådan noget. Og det skal være noget personligt, målrettet mod den enkelte, frem for at være en del af en stor flok.

  Skal man følge Camillas oplysninger, så skal Forsikringsforbundet transformeres fra at være en faglig organisation til at være en serviceorganisation med individuel fokus. Sådan groft sagt. Som Camilla selv formulerer det: ”I skal være i øjenhøjde med de yngre medlemmer, tænke jer mere som relationsskabere end som forbund, lade være med at tale fagsprog og så skal I tænke menneske før medlem”.

  De unge og de ældre

  Analyserne fra Tranberg & Partners sammenligner holdninger, ønsker og adfærd hos de unge mod de ældre, og her er tendenserne tydelige: De unge vil have mening i arbejdslivet – de ældre tryghed. De unge vil have veldefinerede grænser for deres virke som de kan handel frit inden for – de ældre vil have faste rutiner. De unge vil have karrieremæssigt springbræt i arbejdslivet – de ældre vil have sikkerhedsnet. De unge vil have anerkendt deres resultater – de ældre have anerkendelse for deres erfaring. De unge vil have eksterne netværk – de ældre et internt fællesskab.

  Når 36 pct. af Forsikringsforbundets medlemmer er i gruppen ’unge’ så skal der tænkes over, hvordan vi også i de kommende år vil være en god faglig organisation for de unge, og det er en naturlig del af den forandringsproces, som Forsikringsforbundet har været i gang med de seneste år.

   

  Tidligere publiceret i Forsikring 5-2015. Denne version er redigeret.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...