Søgefelt

Primære faneblade

  Fremtidens vigtigste kompetence er evnen til at lære

  Hun er hentet til Nordea koncernen for at stå i spidsen for fremtidens rekruttering, og med sin baggrund fra IT-verdenen er hun om nogen klar over, hvad de kommende år bringer af forandring.

  ”Én kompetence fremstår aldeles afgørende, og det er evnen til at lære. I disse tider finder der kraftige transformationer sted i væsentlige industrier, men det er ikke organisationerne i sig selv, der forandrer sig. Det er menneskene, der forandrer sig”, forklarer Karen Tobiasen, der tiltrådte som Chief Human Resources Officer – HR-chef – i Nordea koncernen den 1. juli.

  Når den store finanskoncern, der bl.a. omfatter Nordea Liv & Pension, vælger Karen Tobiasen, har det sin oplagte forklaring. Hele finansverdenen står i en transformation, og med sin baggrund fra IT-selskaber som SAP og Philips, er hun godt rustet til at forstå hvad der skal ske i den finansielle sektor de kommende år – og hvilke krav det stiller til fremtidens medarbejder.

  ”Det er individerne, medarbejderne og lederne i organisation, som forandres – og som forandrer sig. Derfor er evnen til at lære den vigtigste kompetence, og det forudsætter, at vi alle sænker skuldrene og eksempelvis bliver opmærksomme på, om vi spænder ben for os selv, når det gælder den rejse.”

  Nyt syn på verden

  ”Der kan ikke finde en transformation af forretningen sted uden en menneskelig transformation”, har Karen Tobiasen udtalt. Men hvad er en menneskelig transformation og hvordan gør man?

  ”Med menneskelig transformation mener jeg forandring, vækst og udvikling. Det kan i første omgang virke lidt udefinerbart, men tag en sommerfugl som eksempel. Tænk over, hvordan dens forvandling sker fra puppe over larve, før den endelig letter som en smuk sommerfugl. Sommerfuglen og analogien er indbegrebet af den transformation, jeg taler om, og én ting er sikker: Sommerfuglens perspektiv på verden forandres markant i det øjeblik, den letter.”

  Karen Tobiasen mener, at menneskelig transformation betyder, at man ser verden i nyt perspektiv. For sommerfuglen er der ingen vej tilbage til dens tidligere liv, hvorimod vi mennesker ofte falder tilbage til vores rutinemæssige adfærd. Og den er vanskelig at forandre. Menneskelig transformation betyder i Karen Tobiasens optik, at vi som mennesker flytter os så markant, at der ikke er nogen vej tilbage.

  Hun ser ledelsen som en central spiller, for ledelsen skal skabe et trygt og sikkert læringsmiljø. Det skal være okay at sige, ’det ved jeg ikke’ og ’jeg har brug for hjælp’. Der skal være plads til at fejle og at lære af fejlene.

  Fremtidens medarbejdere

  Hvilke egenskaber vil fremtidens medarbejdere komme med, når de tager på job?

  ”Jeg tror, det er vigtigt at have lysten til at samarbejde på tværs. På tværs af organisationer og virksomheder, niveauer og landegrænser – og på tværs af kompetencer og perspektiver. Lysten til at bidrage i en større sammenhæng og til fællesskabet er nogle af de ting, jeg værdsætter og kigger mest efter. Derudover er åbenhed og parathed til at tage ejerskab højt på min liste over egenskaber.”

  ”Derimod står selvpositionering og selvcentrering ikke på min liste over vigtige fremtidige menneskelige egenskaber. Denne slags egenskaber ender alt for ofte i silotænkning, suboptimering og nogle gange decideret destruktiv adfærd.”

  Fremtidens medarbejder har et medansvar for at have de rette kompetencer:

  ”Jeg mener i høj grad, at det er et samspil mellem arbejdsgiver og medarbejder. For eksempel ønsker jeg, at Nordea stiller et fantastisk læringsmiljø til rådighed for alle medarbejdere. Den enkelte leder har ansvaret for at hjælpe hver enkelt medarbejder ved – i fællesskab med teamet – at klarlægge, hvilke kompetencer der er vigtigst at udvikle. Så er det medarbejderens tur, for det er den enkelte medarbejder, der står med ansvaret for at gribe mulighederne. Ingen kan lære for andre: Den enkelte medarbejder skal ville for sig selv – det er en forudsætning for at lykkes.”

  Karen Tobiasen er begejstret for medarbejdere, der er nysgerrige efter at opdage, hvordan de kan udvikle sig:

  ”Du ved, den type som ikke stiller sig tilfreds, før der er klarhed over udsigten til udvikling, og hvordan de lærer mere. Når denne type medarbejder oven i købet har blik for, hvordan deres vækst er til gavn for virksomheden – og måske endda ud over virksomheden – så bliver jeg ekstra glad.”

  Faglighed er ikke længere nok

  Hun forklarer, at faglighed fortsat er en efterspurgt kompetence, men det er bare ikke længere nok. Der skal være en balance mellem faglige, sociale og kreative kompetencer – afhængig af den enkelte stilling.

  ”Nøglen er balance og alsidighed, for hvis vi skal samskabe vores fremtidig frem for at halse efter den, skal også andre kompetencer end ren faglighed prioriteres,” lyder det.

  ”Når den enkelte person har en vilje til forandring, er der et stort håb for, at denne transformation kan realiseres, og det håb er stort for os alle. Det er ikke størrelsen af dit kompetencemæssige gap, der er altafgørende, men derimod evnen og viljen til at lukke dette gap. Det er den udfordring, vi ønsker at skabe de bedste rammer for, nemlig et sted hvor vi alle tør at tage et kritisk blik på sig selv, og gå efter at indfri det store personlige og faglige potentiale, som vi alle rummer”, slutter Karen Tobiasen, HR-chef i Nordea.


  Karen Tobiasen

  Karen Tobiasen, 51 år, tiltrådte som Chief Human Resources Officer – HR-chef – i Nordea koncernen den 1. juli 2016 med det klare mål at være med til at transformere banken. Karen Tobiasen kom fra en stilling som HR-chef i Philips Lighting, hvor hun var med i en proces, der ændrede Philips fra at være producent af elpærer til at være en virksomhed med informationsteknologi som udgangspunkt. Her blev hun kendt som ’Frk. Transformation’ og stod i spidsen for 115.000 medarbejdere.

  Før det var Karen Tobiasen hos IT-virksomheden SAP som Senior Vice President for HR & Transformation.

  Ud over en MBA og en HD i organisation er Karen Tobiasen uddannet sygeplejerske, og har arbejdet med aids-patienter. Af det lærte hun bl.a., at man lige så godt kan tage den svære samtale i stedet for at tie – og at fokusere på det, som man kan ændre.

   

  Tidligere publiceret i Forsikring 5-2016

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5