Søgefelt

Primære faneblade

  Formand og næstformand

  Funktionsbeskrivelse for Formand og Næstformand i Personaleforeningen i PFA Pension

  PF’s formand og næstformands opgaver er:

  • At varetage medlemmers interesser på en fair og objektiv måde, og medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø.
  • At fungere som en ligeværdig partner i samspillet med selskabets ledelse for at påvirke virksomhedens forretningsmæssige udvikling til gavn for foreningens medlemmer.

  Arbejdsopgaver:

  1. Ledelse
  • Ansvarlig for Personaleforeningens politik og daglige virke.
  • Ansvarlig for Personaleforeningens udvikling.
  • Ansvarlig for forhandlinger af lokale aftaler med selskabet.
  • Ansvarlig for at tillidsrepræsentanter og bestyrelsen til stadighed er i stand til at agere professionelt i deres funktion.
  • Ansvarlig for at gennemføre udviklingssamtaler samt opfølgning på disse.
  • Overordnet  ansvarlig for at foreningens budgetter overholdes.
  • Overordnet ansvarlig for at foreningens vedtægter overholdes.
  • Ansvarlig for kontakten med HR ved medlemssager (advarsler/fyringer og lignende).

  Øvrige arbejdsopgaver

  • Sikre at overenskomsten og lokalaftaler overholdes.
  • Kontakt til medlemmerne.
  • Afholdelse af møder og seminarer i PFAP (f.eks. generalforsamling, seminarer, medlemsmøder, bestyrelsesmøder.
  • Deltagelse i relevante mødefora, f.eks. SU.
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets hovedbestyrelsesmøder inkl. udvalgsarbejde i Forsikringsforbundet-regi (kun formand).
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets landsmøde og orienteringsmøder.
  • Deltagelse i Forsikringsforbundets repræsentantskabsseminarer..

  Faglige kvalifikationer

  • Indgående kendskab til Forsikringsforbundets politik og organisation.
  • Indgående kendskab til overenskomster og aftaler.
  • Indgående kendskab til PFA Pensions organisation og personalepolitikker.
  • Gennemførelse af Forsikringsforbundets kursusprogram for formand/næstformand.
  • Deltagelse i SU/MAR kursus.
  • Deltage i relevant lederuddannelse.

  Personlige kvalifikationer

  • Skal fungere som leder.
  • Kan planlægge.
  • Er i stand til at håndtere konflikt situationer.
  • Indlevelsesevne.
  • Højt engagement.
  • Initiativrig.
  • Gennemslagskraft.
  • Loyal.

  Succeskriterier/målepunkter

  • At bevare medlemmernes tillid og fortrolighed til personaleforeningen samt personaleforeningens ledelse
  • Formand skal gennem en professionel arbejdsindsats sikre respekt om personaleforeningen.
  • Arbejde på at bevare flest mulige arbejdspladser i Forsikringsforbundet regi.
  • Sikre hvert enkelt medlem bedst muligt under hensyntagen til foreningens medlemmer som helhed.
  • Vedvarende arbejde på en høj organisationsprocent i Personaleforeningen samt fastholde det nuværende medlemsantal.

   

  Kontaktperson:
  Lars Christoffersen på telefon 20466399 eller email lac@pfa.dk

  25. oktober 2017 - Odeon, Odeons Kvarter, 5000 Odense C

  I dette foredrag giver tech-ekspert David Guldager et fornyende og morsomt indblik i den...

  23. oktober - 19. december 2017 - Forsikringsakademiet, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

  24. - 25. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  25. oktober 2017 - FTF København, Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  26. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5