Søgefelt

Primære faneblade

  Fælles forståelse mellem Forsikringsforbundet og Alm. Brand

  Forsikringsforbundet og Alm. Brand havde i efteråret 2015 en uenighed omkring selskabets information til medarbejdere, herunder til medlemmer af Forsikringsforbundet, om lønsikring. Parterne har nu nået en fælles forståelse og er enige om at se fremad.

  En uenighed mellem Forsikringsforbundet og Alm. Brand i efteråret 2015 førte til en længere twist, der nu er bilagt.

  Alm. Brands tilbud om lønsikring sker i samarbejde med den faglige organisation Frie Funktionærer, og selskabets kommunikation over for medarbejderne affødte en twist mellem Forsikringsforbundet og Alm. Brand.

  Sagen er nu afsluttet og Forsikringsforbundet og Alm. Brand kommunikerer i fællesskab en præcisering, som ses nedenfor.

  I Forsikringsforbundet er vi naturligvis ærgerlige over, at et af ’vores’ selskaber og et mangeårigt medlem af FA går i samarbejde med en ’gul’ faglig organisation, Frie Funktionærer, der står uden for det faglige system.

  Vi anerkender, at selskabet har frihed til at drive forretningen som man skønner bedst, og ønsker ikke at begrænse Alm. Brands forretningsmæssige interesser. Som fagforbund ser vi naturligvis positivt på muligheden for at vores medlemmer har tilbud om lønsikring, men når tilbuddet sker via en ’gul’ faglig organisation får det os op på barrikaderne.

   

  Præcisering: Lønsikring i Alm. Brand

  Spørgsmålet om Alm. Brands lønsikring har været drøftet mellem FA, FTF, DFL/Forsikringsforbundet og Alm. Brand.

  Parterne har opnået en fælles forståelse, og Alm. Brand har gjort det klart, at tilbuddet om at tegne lønsikring ikke har noget at gøre med medlemskab af Frie Funktionærer.
  Parterne er enige om, at der ikke foreligger organisationsfjendtlig adfærd fra nogen sider.

  Sagen er udtryk for misforståelser, og alle parter ser nu fremad.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...