Søgefelt

Primære faneblade

  Europæisk Arbejdsmiljøuge: Et fælles ansvar

  Arbejdsmiljøet – et fælles ansvar:

  Denne uge - uge 43 - er Europæisk Arbejdsmiljøuge, og temaet i år er ’Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre’.

  I Forsikringsforbundet er arbejdet for det gode arbejdsmiljø selvfølgelig ikke begrænset til uge 43. Det er et konstant fokusområde for os – både politisk og i vores daglige arbejde i vores lokale personaleforeninger – hver dag, året rundt.

  En politisk mærkesag

  Ét af de steder vi i Forsikringsforbundet arbejder politisk med arbejdsmiljø, er via vores hovedorganisation FTF. FTF har ikke mindst en nøglerolle i trepartsforhandlingerne og står også for den vigtige undersøgelse af vores medlemmers psykiske arbejdsmiljø – en undersøgelse, som vi snart kan præsentere resultaterne fra.

  Tirsdag den 23. oktober afholdt FTF deres årlige arbejdsmiljødag, hvor Forsikringsforbundet naturligvis deltog. Her fik vi rig lejlighed til at diskutere det psykiske arbejdsmiljø i vores branche, og komme med indspark til det ekspertudvalg, der er nedsat af beskæftigelsesministeren. Det er et udvalg, hvor FTF sidder med ved bordet og dermed har stor indflydelse.

  Samarbejdet er afgørende

  Der er mere end nogensinde brug for et forstærket fokus på det psykiske arbejdsmiljø – både fra politikerne, fra fagforeningerne og fra ledelsen i jeres virksomheder. De nyeste nationale tal på området viser nemlig, at det går den gale vej, idet der fra 2012 til 2016 har været en stigning i antallet af psykisk overbelastede på ca. 17 %.

  Forsikringsforbundet arbejder for at få endnu større fokus på det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne. Det gør vi ved at sætte temaet på dagsordenen på møderne i virksomhedernes samarbejdsudvalg, ved at være i løbende dialog med HR-afdeling og personaleledere – og ikke mindst ved at klæde vores tillidsrepræsentanter på til at kunne se problemerne og støtte vores medlemmer i tilfælde af mistrivsel.

  Vores samarbejde Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er ligeledes centralt. Vi har indgået en aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som giver vores lokale personaleforeninger en nøglerolle ift. det psykiske arbejdsmiljø. Vi samarbejder også om at udvikle materialer og værktøjer til ledelser, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter – og i januar 2018 glæder vi os til at afholde ’Finanssektorens Arbejdsmiljødag’ med deltagelse af både arbejdsgivere og arbejdstagere. Vi forventer at det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.

  Tag medansvar

  Det gode arbejdsmiljø starter dog med dig selv. Langt de fleste ledere vil gerne skabe gode arbejdsmiljøer og tage hånd om de udfordringer, der måtte være. Men de kan ikke gøre det, hvis ikke de kender til udfordringerne. Derfor kan vi bruge den Europæiske Arbejdsmiljøuge til at give dig en kærlig opfordring herfra:

  Sig fra hvis du er overbelastet, bed om hjælp fra din leder til at prioritere, hvis opgaverne er for mange, vær ærlig i trivselsundersøgelserne og ikke mindst, så tag kontakt til din lokale tillidsrepræsentant, hvis du har brug for støtte og vejledning eller har noget, du gerne vil have taget op over for ledelsen.

  Venlig hilsen

  Lone Clausen
  Næstformand

  Er det på tide, at du får tjekket dit arbejdsliv af?

  16. oktober 2018

  Som medlem af Forsikringsforbundet kan du få en gratis personlig karrieresamtale,...