Søgefelt

Primære faneblade

  En smart powerbank for din mening!

  Forsikringsforbundet deltager på Folkemødet på Bornholm fra 16. til 19. juni og er vært for en paneldebat om de unge og fagbevægelsen.

  I den sammenhæng har vi brug for nogle input fra unge mellem 18 og 25 år og vil derfor bede om din hjælp til at skabe kontakten til de unge gennem familie, venner etc.

  Vi har brug for dig til at videresende nedenstående opfordring til unge i din omgangskreds om at sende os en video. Jo flere videoer vi får ind, desto bedre viden får vi om deres ønsker og behov.

  Vi beder de unge om at besvare følgende fire spørgsmål:

  • Hvad tænker du, når du hører ordet ”fagforening”?
  • Hvad vil du gerne have ud af at have et arbejde?
  • Hvad er vigtigt for at få et godt arbejdsliv?
  • Hvornår føler du fællesskab med dem, der er omkring dig?

  De skal optage deres svar som video på deres smartphone/tablet/computer og sende dem til os. Vi vil bruge nogle af svarene under debatten på Folkemødet og på vores hjemmeside.

  Hvis vi helt eller delvis bruger en video, så belønner vi indsenderen med en smart powerbank til mobilen, der vil blive tilsendt efterfølgende. Vi tager direkte kontakt til ’vinderne’ via deres e-mail eller mobilnummer.

  Forsikringsforbundet garanterer for, at videoerne ikke vil blive brugt til kommercielle formål eller i reklamer. De skal kun bruges til at hjælpe os med at forstå de unges holdning til fagbevægelsen og arbejdslivet.

  Videoerne må højst være 30 sekunder lange og skal sendes til video@forsikringsforbundet.dk

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...