Søgefelt

Primære faneblade

  DFL skifter navn til Forsikringsforbundet

  På det igangværende ekstraordinære landsmøde er det netop blevet godkendt på baggrund af skriftlig afstemning, at DFL med virkning pr. 1. januar 2016 skifter navn til Forsikringsforbundet.

  I forbindelse med DFL's Orienteringsmøde 2015 var der en række vedtægtsændringer som krævede et landsmødes afgørelse. Orienteringsmødet blev derfor indledt med et ekstraordinært landsmøde.

  Et skift af navnet "Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening" til "Forsikringsforbundet" var et punkt, der gav en vis diskussion. Det blev påpeget at DFL var et godt indarbejdet navn, at et navneskifte til Forsikringsforbundet kunne skabe forveksling til Finansforbundet og at processen frem mod beslutningen om det nye navn var mangelfuld.

  Den skriftlige afstemning gav et flertal for navneskiftet og for, at navneskiftet skal ske med virkning fra 1. januar 2016. Dette er for at give DFL centralt og lokalt tid til at implementere navneskiftet. Som en del af denne proces skal der også besluttes en grafisk udformning af navnet "Forsikringsforbundet". 

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...