Søgefelt

Primære faneblade

  DFL Kontingentklasser

   

  Kontingentklasse 1
  Arbejdsledige og medlemmer på orlov uden løn

  51 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 2
  Elever og studerende med gennemsnitlig ugentlig timetal under 15 timer

  85 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 3
  Medlemmer med en månedsløn til og med 22.002,58 kr.

  170 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 4
  Medlemmer med en månedsløn på over 22.002,58 kr.

  225 kr. pr. måned

  Kontingentklasse 5 og 6
  Pensionister og efterlønsmodtagere
  Det årlige kontingent (360 kr.) tilbagebetales ikke, i tilfælde af udmeldelse i løbet af et kalenderår.

  360 kr. pr. år

  Herudover betales 25,- kr. pr. måned i lokalt kontingent til personaleforeningen.

  Kontaktperson:
  Lars Christoffersen på telefon 20466399 eller email lac@pfa.dk