Søgefelt

Primære faneblade

  Der skal ikke røres ved bankhelligdagene!

  I en artikel fra finans-nyhedsbrevet FinansWatch udtaler privatkundedirektør Erik Adrian fra Topdanmark, at man bør overveje om de forsikringsansatte også ved kommende overenskomster skal have de fridage, der er aftalt i den nuværende. Det er ikke mindst fridagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag, han har kig på. Men det handler egentlig bare om, hvem der skal betale, mener Charlotte Hougaard, landsformand for DFL. Og det skal naturligvis ikke være de forsikringsansatte.

  Charlotte Hougaard svarer Erik Adrian således i en udtalelse til FinansWatch:

  Fridagen efter Kr. Himmelfartsdag blev en del af vores overenskomst med arbejdsgiverne i 2008, hvor vi  som led i overenskomstforhandlingerne fik denne ekstra fridag. Dagen er en velfortjent pause for vores medlemmer, der i hverdagen på arbejdspladsen udviser meget stor loyalitet og fleksibilitet, og er klar til at yde en ekstra indsats, når der f.eks. på grund af vejrlig er brug for ekstra ressourcer.

  Nu har Erik Adrian jo ret til at have sine synspunkter, selv om ledelsen i Topdanmark selv har været med til at godkende overenskomsten. Men vi mangler proportionalitet i artiklen, for det er ikke et spørgsmål om muligheden for at indkalde medarbejderen – den ret har arbejdsgiver  altid - men derimod om betaling for arbejdet. Her ønsker Erik Adrian at sende regningen videre til medarbejderne frem for selv at betale for arbejdet på en overenskomstmæssig fridag. Og det er ikke rimeligt.

  Det er helt ude af proportioner at tale om at forringe overenskomsten for godt 10.000 forsikringsmedarbejdere, fordi Topdanmark én dag har brug for 40 ekstra medarbejdere til kundeservice.

  Jeg synes at det er ærgerligt, at en repræsentant for ledelsen kun tænker på lønomkostninger og ikke på medarbejdertrivsel. For det er i høj grad trivslen, der afspejler sig i produktivitet og bundlinje. Vi har netop i fællesskab med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som Topdanmark også er medlem af, udgivet en fælles vejledning om netop medarbejdertrivsel og bundlinje. Hvis Erik Adrian læser den vil han se, at såvel arbejdsgivere som medarbejdere kan vinde ved øget fokus på trivsel.

  Og hvis det virkelig brænder på hos Topdanmark på en fridag, så er der uden tvivl medarbejdere som står klar til at træde til – naturligvis til den betaling, som vi og arbejdsgiverne har aftalt.

  I DFL anerkender vi at kunderne har behov for at bliver betjent, også uden for normal åbningstid, og det giver overenskomsten også mulighed for. I DFL er vi altid åbne for gode dialoger om de fælles udfordringer i hverdagen og at finde løsninger til glæde for begge parter.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...