Søgefelt

Primære faneblade

  Den store dinosaur og de vakse små dyr

  I forsikringssektoren har vi nok befundet os i en tidslomme, som har gjort det trygt, godt og forudsigeligt, at være medarbejder. Men forsikringsbranchen er en af de sektorer, som står foran de største omvæltninger – og det kommer til at gå hurtigt nu.

  Af Lone Clausen, næstformand

  Pengestrømme er nemme at digitalisere og overlade til selvbetjening. Den finansielle verden har derfor længe været presset fra alle sider af enklere, smartere, mere effektive og ikke mindst billigere løsninger. Og dog, ikke hele den finansielle verden, for finansielle virksomheder inden for forsikring og pension har stået godt i ly for de teknologiske vinde og levet godt.

  Hvis vi et øjeblik tænker os tilbage til dinosaurernes tid, så overlevede de store, tunge mastodonter ikke i længden. Det gjorde til gengæld de små hurtige dyr, som lettere kunne tilpasse sig og finde nye typer føde og nye leveområder.

  Og hvad kan vi så drage af paralleller til den finansielle sektor?

  Jo, det er en virkelighed, at de tilpasningsvillige, innovative og fleksible er dem, der overlever. Det gælder både for selskaber og for medarbejdere. Vi har en række store og velrenommerede selskaber herhjemme, som har tjent rigtig gode penge gennem mange år. Det har gjort dem stærke, men måske har det også været en sovepude?

  I hvert fald er udviklingen i den finansielle sektor ved at indhente dem, og det går hurtigt nu. Kundernes adfærd og behov har ændret sig. Ønsker omkring service har ændret sig. Kunderne vil nu kunne betjene sig selv, hvor som helst og når som helst. De ønsker tilgængelighed døgnet rundt. Samtidig overtager teknologien flere og flere opgaver. De enkle og manuelle jobs forsvinder, og selvbetjening, automatisering og robotter indtager pladsen i selskaberne.

  Vi er oppe imod Amelia

  Kan du tale over 20 forskellige sprog? Lærer du altid nye informationer første gang du hører dem? Er du villig til at arbejde gratis? Og gøre det døgnet rundt, også juleaften?

  Du ryster nok på hovedet. Men i så fald har du svært ved at hamle op med Amelia, som er software, en robot, som bygger på ’kunstig intelligens’ teknologier og lever i en computer.

  Med den hastighed teknologien udvikler sig, kan computeren på sigt blive lige så klog som vi mennesker på en række områder. Men det behøver ikke være en skidt ting. Tænk i stedet på de muligheder, det giver os, når vi lærer at samarbejde med computerne.

  Digitalisering og automatisering er selvfølgelig ikke nyt i vores branche. Det har altid været der. Det nye er hastigheden, hvormed det kommer. Udviklingen er så hurtig, at det kniber med at få medarbejdernes kompetencer udviklet i takt med forandringerne.

  Derfor er medarbejderne – medlemmerne af Forsikringsforbundet – en udsat gruppe, som skal være meget opmærksomme på, hvad der kræves af kompetencer for at bevare sin ’employability’ – sin værdi på arbejdsmarkedet – de kommende år.

  Meget andet end teknologi

  Dinosaurus-medarbejderen er den, der mener at verden står stille og hvis man ellers er dygtig og effektiv til det job man har i dag, så skal man nok beholde det. De nye små dyr er dem, der ikke hænger sig ved det job, de har i dag, men står klar til at prøve noget nyt, lære nye kompetencer og som yderste konsekvens er parate til at forlade afdelingen, selskabet eller ligefrem branchen, hvis deres karriereønsker kræver det.

  De nye kompetencer har ikke nødvendigvis kun relation til teknologi. De er, at man som menneske og medarbejder er kreativ, innovativ, agil og risikovillig. Og måske også at man er tilstrækkelig modig til at kaste sig ud i noget, som man måske ikke lige er klar til – men med en overbevisning om, at man nok får styr på det.

  Der vil naturligvis også være dem, der overlever på værdifulde kompetencer og talenter. Det kan være de dygtige sælgere, konfliktløsende kundeservicemedarbejdere, skarpe projektmedarbejdere, pædagogiske undervisere og mange andre. Dem er der også brug for i fremtidens forsikringsbranche.

  Automatisering kan bremse outsourcing

  Outsourcing har været en af de store trusler i vores branche, men ved at automatisere processer og arbejdsgange kan vi måske holde produktionen hjemme frem for at outsource. På den måde kan vi bevare arbejdspladser i Danmark. Men det betyder, at jobs og jobindhold bliver anderledes.

  Det kræver, at vi tænker i nye baner: Eksempelvis kan uddannelsesinstitutionerne tænkes at tilbyde livslange uddannelser, som gør det muligt løbende at tilpasse os udviklingen, og arbejdsgivere bør forpligte sig til hele tiden at videreuddanne og dygtiggøre deres medarbejdere.

  Medarbejderne selv har dog også et stort ansvar for at udvikle sig og lære nye kompetencer, være fleksible og forandringsparate og være nysgerrige og ’sultne’ på, hvor udviklingen er på vej hen. Ikke mindst skal vi lære at samarbejde med maskinerne. Vi mennesker skal sætte målene, formulere hypoteserne, beslutte kriterierne og udarbejder principper. Dernæst udfører robotterne, vores kunstigt intelligente ’kollegaer’, rutinearbejdet.

  Fremtiden er ikke så dunkel endda

  Da man i industrialiseringens barndom fik spindemaskiner blev de stormet af arbejdere, der mente at de nu ville miste deres jobs. Og det gjorde de, men der opstod en mængde nye jobs. Det samme sker nu, så i stedet for at stritte imod skal vi se mulighederne og lære, hvad de kan gøre for os.

  Det kan synes grænseoverskridende, når Topdanmark sætter ’Robot Hansen’ frem på et skrivebord og lader ’ham’ løse en mængde opgaver, men når robotten tager rutineopgaverne kan det gøre vores arbejdsliv mere indholdsrigt og udfordringerne mere interessante.

  Undersøgelser viser, at for hver gang et job digitaliseres skabes der to nye jobs. Vi skal derfor være åbne for de nye jobtyper og klar til at gribe mulighederne. For de kommer!

  Der skal tænkes frem

  Som fagforening for ansatte i forsikring kunne vi i Forsikringsforbundet vælge at læne os tilbage og gøre som vi plejer. Men som ansvarlig fagforening er vi nødt til at tænke anderledes for at sikre vores medlemmer – dig! – i et fremtidigt forsikringsarbejdsmarked. Og ikke mindst sikre at overenskomsten giver medlemmerne de bedst mulige betingelser i den nye virkelighed.

  Forsikringsforbundet går derfor denne gang til overenskomstforhandlingerne i foråret 2017 med en ny tilgang. Vi ønsker er at gøre overenskomsten til et værktøj som bedst muligt kan sikre, at medlemmerne også i fremtiden vil have et job.

  Overenskomsten skal i så høj grad som overhovedet muligt sikre medlemmernes tryghed, økonomi og goder, samtidig med, at den sikrer deres værdi i en foranderlig branche.

  Det betyder, at overenskomsten skal forenkles og tilpasses, så den også kan rumme fremtidens udfordringer og behov. Den skal være agil og fleksibel, og skal understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og medarbejdernes trivsel og muligheder på arbejdsmarkedet.

  Fremtiden for os som forsikringsansatte er ikke mørk eller truende. Den bobler og syder af forandring, og dermed også af nye muligheder. Men vi skal lære at manøvrere i den nye virkelighed, og vores regelsæt – overenskomsten – skal hjælpe os til at bruge udviklingen til at udvikle os selv til et mere spændende og udbytterigt job. For maskinerne er jo blot maskiner og der vil altid være noget vi mennesker kan, som maskinerne ikke kan og ikke skal.

   

  [Publiceret som temaindledning i Forsikring 5-2016]

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...