Søgefelt

Primære faneblade

  Dagpengeforlig giver nye regler

  Efter en del reaktioner fra bl.a. FTF og LO har regeringen nu fået et forlig omkring de fremtidige dagpengeregler på plads. Her er et overblik.

  Aftalen omkring dagpengesystemets fremtid er nu på plads. De nye regler indfører en karensdag hver fjerde måned, som man som ledig ikke får dagpenge for - ikke med mindre man har været fuldtidsbeskæftiget mindst 20 dage i perioden på 4 måneder, svarende til 23 pct. beskæftigelse. Hvis man har det, så bortfalder den førstkommende karensdag og man vil modtage fulde dagpenge. De ledige vil dermed få 3 karensdage på et år.

  En anden ændring påvirker nyuddannede, der hidtil har haft 82 pct. af den maksimale dagpengesats. Den bliver nu på 71,5 procent for ikke-forsørgende dimittender og beholdes på 82 procent for forsørgende. Dimittendsatsen er den sats, nyuddannede kan få, hvis de har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...